Komunikat archiwalny

Miasto przechowa zbiory Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego

Miasto przechowa zbiory należące do Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego jedynie w tej części, która znajdowała się w pomieszczeniach będących do niedawna własnością Krakowskiego Centrum Inwestycyjnego S.A. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał zbiory samorządowemu Muzeum Historii Fotografii im. W. Rzewuskiego w Krakowie.

Miasto przechowa zbiory Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego
Fot. www.krakow.pl

Zbiory Towarzystwa od lipca 2015 roku znajdują się w depozycie Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa. Zostały tam przekazane przez spółkę Krakowskie Centrum Inwestycyjne S. A.

Prezydent Miasta Krakowa będący jednocześnie Starostą Grodzkim, miał obowiązek ustawowy przyjąć zasoby KTF.

Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krakowa zwróciło się do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o stwierdzenie, czy znajdujące się tam rzeczy mają wartość historyczną, naukową lub artystyczną, i wydanie stosownej decyzji.

W uzasadnieniu Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków argumentuje, że „ruchomości te posiadają wartości historyczne i naukowe”, a także, że podejmując rozstrzygnięcie, brał pod uwagę fakt, „iż właściciel przedmiotowych ruchomości posiadając wiedzę na temat aktualnego miejsca ich przechowywania nie odebrał swojej własności”.

Jednakże Biuro Rzeczy znalezionych wystąpiło z wnioskiem o uzupełnienie decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21 grudnia 2015 roku co do rozstrzygnięcia i stwierdzenia w samej decyzji, że rzeczy znalezione znajdujące się w Biurze Rzeczy Znalezionych UMK są zabytkami lub mają wartość archiwalną. W ocenie wnioskodawcy, decyzja Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie powinna orzekać o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (a zatem w sentencji zawierać określenie, iż rzeczy te są zabytkami lub materiałami archiwalnymi) oraz o oddaniu na przechowanie wskazanej instytucji.
W podobnym tonie brzmi wniosek o uzupełnienie decyzji skierowany przez samorządowe Muzeum Historii Fotografii do Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Po uzupełnieniu decyzji Muzeum przechowa zbiory Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Takiemu rozwiązaniu problemu przychylny jest także Prezydent Miasta Krakowa, który jak zawsze deklaruje swoją pomoc w podobnych przypadkach, tym bardziej, że zasoby lokalowe Muzeum Historii Fotografii w chwili obecnej nie dają możliwości realizacji decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prezydent Jacek Majchrowski zadeklarował w tej sytuacji pomoc w zorganizowaniu pomieszczeń dla Muzeum, tak aby przechowanie zbiorów KTF było możliwe.

Obecnie nie można ocenić wartości zasobu, który został przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych UMK przez Krakowskie Centrum Inwestycyjne S.A.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także