Komunikat archiwalny

Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki: uwagi rozpatrzone

Jakie uwagi i pisma złożyli mieszkańcy do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”? – można to sprawdzić na stronie www.bip.krakow.pl.

Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki: uwagi rozpatrzone
Fot. krakow.pl

Przypomnijmy, plan miejscowy, ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, pozwoli na realizację założeń strategicznego projektu miejskiego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Będzie to możliwe poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

Otwarte tereny zielone oraz zbiorniki wodne stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, wyróżniającym obszar projektu na tle miasta, a zapisy przyszłego planu umożliwią wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także