Komunikat archiwalny

„Bieńczyce–Szpital” – znamy uwagi krakowian

Jakie uwagi i pisma złożyli mieszkańcy do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bieńczyce–Szpital”? – można to sprawdzić na stronie www.bip.krakow.pl. Przypomnijmy, krakowianie mogli zapoznać się z projektem planu od 23 listopada do 21 grudnia. Do 7 stycznia mieli czas na składanie uwag.  

„Bieńczyce–Szpital” – znamy uwagi krakowian
Fot. krakow.pl

Głównym powodem przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieńczyce–Szpital”, jest fakt, że na jego obszarze znajdują się tereny wymagające przekształceń, rewitalizacji i rehabilitacji, wskazane w Studium do objęcia planem miejscowym w pierwszej kolejności, czyli Os. Bieńczyce i Os. Złotej Jesieni. 

Plan miejscowy ma zapobiec degradacji osiedli, zabezpieczyć przestrzenie międzyblokowe przed dogęszczeniem zabudowy, stworzyć warunki planistyczne dla zintegrowanych działań rehabilitacyjnych, aby w konsekwencji poprawić warunki życia w zabudowie istniejącej.

Plan obejmuje również teren Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera, a także tereny przylegle – osiedle mieszkaniowe powstające przy ul. Gen. L. Okulickiego. Dalszy rozwój tego obszaru wymaga uwzględnienia interesu społeczności lokalnych, poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości terenów zieleni ogólnodostępnej, miejsc parkingowych, podstawowych usług publicznych, podczas gdy zainwestowanie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy skutkuje nadmiernym dogęszczeniem zabudowy, kosztem przestrzeni publicznych, w tym zieleni.
 

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także