Komunikat archiwalny

Likwidacje oraz przekształcenia szkół - projekty wycofane z obrad sesji RMK

Z porządku obrad sesji Rady Miasta Krakowa i ze spraw sesyjnych wycofane zostały projekty uchwał w sprawie likwidacji oraz przekształcania szkół. Wycofanie projektów oznacza, że nie będą one dalej procedowane.

Likwidacje oraz przekształcenia szkół - projekty wycofane z obrad sesji RMK
Fot. Magiczny Kraków

Wycofane zostały projekty uchwał w sprawie: zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 w Krakowie, ul. Grochowa 23, poprzez przeniesienie siedziby; zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie, ul. Millana 16, poprzez przeniesienie siedziby oraz zamiaru włączenia Technikum Odzieżowego Nr 18, ul. Cechowa 57, w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie; zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Krakowie, ul. Lotnicza 1, poprzez przeniesienie siedziby; zamiaru przekształcenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy, os. Tysiąclecia 15, poprzez przeniesienie siedziby; zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie, ul. Cechowa 57, oraz zamiaru likwidacji XXIX Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej Nr 16 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 19 wchodzących w skład Zespołu Szkół Odzieżowych Nr 1 w Krakowie; zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie, ul. Podbrzezie 10, oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 4 w Krakowie; zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 18, oraz zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie; zamiaru likwidacji XXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, os. Tysiąclecia 15; zamiaru likwidacji Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie, ul. Kluczborska 3; zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 44 w Krakowie, os. Na Stoku 34, zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 43 w Krakowie, ul. Łuczanowicka 2a oraz zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 27 w Krakowie, ul. Malborska 98.

Pokaż metkę
Autor: MAGDALENA BARTLEWICZ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także