Komunikat archiwalny

Ile na programy?

Radni z Komisji Zdrowia, Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej pozytywnie zaopiniowali projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podziału środków finansowych na poszczególne programy polityki zdrowotnej realizowane w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia  „Zdrowy Kraków” 2016-2018 oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2018. 

Ile na programy?
Fot. su.krakow.pl

Pozytywną opinię poprzedziła dyskusja na temat wielkości środków przeznaczonych na poszczególne Programy. Radny Rafał Komarewicz postulował, by część środków przeznaczonych na Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych przenieść na Program profilaktyki próchnicy u dzieci. Ostatecznie radni zaopiniowali projekt zarządzenia w formie przedstawionej przez projektodawcę.

Podmioty, które realizować będą poszczególne programy wyłonione zostaną do 31 marca, a umowy z nimi podpisane mają zostać do 15 kwietnia. Zarządzenie zakłada m.in., że na Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej w ciągu 3 lat przeznaczonych zostanie rocznie 200 tyś., na Program profilaktyki próchnicy u dzieci – 160 tys. zł, a na

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego – 80 tys. zł

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także