Komunikat archiwalny

Kolejny Salon Książki Krakowskiej już 10 lutego

10 lutego o godzinie 18:00 w Sali Fontany w Pałacu Krzysztofory odbędzie się kolejne z cyklu spotkanie pod hasłem „Salon Książki Krakowskiej”. Tym razem dyskusja będzie toczyć się wokół książki towarzyszącej wystawie „Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945”, którą można oglądać w Starej Synagodze.

Kolejny Salon Książki Krakowskiej już 10 lutego
Fot. Magiczny Kraków

Książka opowiada o losach Żydów krakowskich po II wojnie światowej, splatają się w niej zarówno dzieje żydowskich instytucji działających na rzecz ocalenia i rozwijaniu kultury żydowskiej, przede wszystkim świeckiej jak i indywidualne losy twórców zaangażowanych w działanie tych organizacji.

Po Holocauście kluczową rolę w odradzaniu się życia żydowskiego odegrali ludzie, którzy, stojąc na czele instytucji religijnych i świeckich, potrafili z konsekwencją i uporem działać w niezwykle trudnych powojennych latach w komunistycznej Polsce.

Udział w spotkaniu, które poprowadzi Marcin Baran, wezmą: dr Monika Stępień, Marta Duch-Dyngosz i Piotr Figiela.

Podczas spotkania książkę będzie można kupić w promocyjnej cenie 20 zł. Wstęp na spotkanie jest wolny.

Tematem wystawy czasowej „Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 r.” są losy krakowskich Żydów w ciągu ostatnich 70 lat. Tytuł wystawy z jednej strony odnosi się do losów ludności żydowskiej skupionej wokół tradycyjnej instytucji, jaką była i jest gmina wyznaniowa, z drugiej zaś do osób nie pozostających z nią w żadnym związku. Wskazuje na nieprzerwaną linię życia narodu żydowskiego, pomimo katastrofalnych skutków Holokaustu i II wojny światowej. Dla tych, którzy przeżyli, Kraków i Polska stały się cmentarzem całego narodu. Z tego powodu wyruszali na Bliski Wschód, aby pracą i walką budować wyśnioną przez dziesiątki pokoleń narodową siedzibę – Państwo Izrael. Ci, którzy zdecydowali się zostać, musieli sprostać wyzwaniom nowej, niełatwej rzeczywistości, kreowanej przez system narzucony przez ZSRR.

Celem wystawy jest przybliżenie zupełnie nieznanych zagadnień, jakimi są życie ludności żydowskiej w Krakowie i Polsce po tragedii Holokaustu, jej przystosowanie się do nowej sytuacji społeczno–politycznej, kolejne fazy emigracji, marazm życia społeczno–religijnego, aż w końcu jego odrodzenie w ostatnich dwóch dekadach. To pierwsza tak duża wystawa przedstawiająca i porządkująca chronologicznie najważniejsze wątki i zagadnienia dotyczące tematu.

Wystawa wpisuje się w cykl wystaw historycznych w Starej Synagodze. Zakres chronologiczny wystawy obejmuje lata od 1945 – jako koniec niemieckiej okupacji miasta i początek powrotu ludności żydowskiej do miasta – do roku 2015. Struktura i teksty do wystawy oparte są na koncepcji przygotowanej przez pracownika naukowego Instytutu Judaistyki UJ, dr Edytę Gawron, na podstawie jej rozprawy doktorskiej pod tytułem Społeczność żydowska w Krakowie w latach 1945–1995. Wystawa składa się z sześciu części, a przyjętym w koncepcji wystawy kryterium podziału jest czas – czas decyzji, czas asymilacji, czas próby, czas nadziei, czas a tożsamość, czas odrodzenia.

Wystawa będzie otwarta do 4 grudnia 2016 r.

Stara Synagoga, ul. Szeroka 24.
 

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także