Komunikat archiwalny

Jaki plan na Podgórki Tynieckie?

Od 16 lutego do 15 marca wszyscy krakowianie będą mogli zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Podgórki Tynieckie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Materiały będą dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl.

Jaki plan na Podgórki Tynieckie?
Fot. krakow.pl

Plan miejscowy obszaru „Rejon ulicy Podgórki Tynieckie” należy do kategorii planów porządkująco-inwestycyjnych. Jest sporządzany, aby dostosować ustalenia dla tego terenu do zapisów obowiązującego Studium. Celem planu jest stworzenie warunków formalno-prawnych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w zgodzie z zasadą ładu przestrzennego i nowoczesnego rozwoju tego rejonu miasta.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także