Komunikat archiwalny

Sześciolatek w szkole? Rodzice decydują [WIDEO]

W styczniu rząd przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, która zlikwidowała obowiązek szkolny dla sześciolatków. W związku z tym samorządy stanęły w obliczu konieczności zapewnienia miejsc w przedszkolach dla większej ilości dzieci. Miasto przeprowadzi kampanię informacyjną skierowaną do rodziców dzieci sześcioletnich, mającą ułatwić im podjęcie odpowiedzialnej decyzji: czy posłać swoją pociechę do pierwszej klasy czy też, jeszcze przez rok, być rodzicem przedszkolaka.

Sześciolatek w szkole? Rodzice decydują [WIDEO]
Fot. Wiesław Majka

W Krakowie sześciolatki pojawiły się w szkołach wcześniej, zanim jeszcze rozpoczęto dyskusję na temat obniżenia wieku szkolnego. Przez ostatnie kilka lat miasto inwestowało nie tylko w szkoły, ale też w doskonalenie nauczycieli, zarówno w klasach I-III, jak i na dalszych etapach edukacyjnych. Służył temu cykl szkoleniowy „Uwaga! Młodsze Dziecko w Szkole”. Przygotowanie krakowskich szkół na przyjęcie młodszych dzieci było wysoko oceniane przez instytucje zewnętrzne takie jak: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty, Sanepid.

Działania i ich pozytywne skutki obecnie są umacniane i rozwijane. Z roku na rok szkoły krakowskie zdobywają coraz większe doświadczenie pozwalające na doskonalenie zarówno bazy, jak i metodyki nauczania i wychowania młodszych dzieci na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Rodzice decydują

Miasto musi jednak respektować przepisy prawne, które nakładają na rodziców sześciolatków możliwość wyboru dotyczącego przyszłości ich dziecka. Szanując autonomię tego wyboru oraz fakt, że rząd pozostawił decyzję i odpowiedzialność właśnie w rękach rodziców, Kraków zamiast namawiać ich, by posłali swoje sześcioletnie dzieci do szkół, głównym celem swoich działań uczynił wsparcie rodziców w uzyskaniu wiedzy, diagnostyki, informacji o dobrych praktykach pozwalających na podjęcie decyzji. W prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków kampanii - dojrzałość szkolna rodziców ujmowana jest jako uzyskanie poziomu wiedzy, który czyni ich gotowymi do podjęcia wspomnianej decyzji – musi być ona odpowiedzialna i optymalna.

Kraków głównym miejscem wsparcia uczyni przedszkola, a nie szkoły podstawowe – by dostęp rodziców do niezbędnej wiedzy i diagnostyki była jak najlepsza. Specjaliści, którzy będą do dyspozycji rodziców podpowiedzą: jak powinni oni popatrzeć na swoje dziecko, żeby wiedzieć, czy jest ono już gotowe do pójścia do szkoły, czy też nie. 

Dzień otwartych drzwi

12 marca Miasto Kraków otworzy drzwi wszystkich szkół podstawowych, które zechcą pokazać rodzicom sześciolatków, jakimi warunkami dysponują, jaką ofertę deklarują i jak pracują z małymi dziećmi. W tym dniu w szkołach będzie też można skorzystać z porad specjalistów krakowskich poradni psychologiczno- pedagogicznych. Zorganizowane zostaną także spotkania, w których wezmą udział rodzice uczniów, którzy jako sześciolatki poszli do szkoły, a dziś są w pierwszej klasie („Sześciolatek w szkole – za i przeciw”). Krakowskie poradnie podejmą wzmożoną współpracę zwłaszcza z przedszkolami, a 12 marca będą do dyspozycji szkół podstawowych.

Kraków uruchomi także tzw. SZEŚCIOLINIĘ – rodzaj telefonu zaufania czy też konsultacji na telefon dla rodziców dzieci sześcioletnich. Linię obsługiwać będą pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznych wg zadeklarowanego wcześniej harmonogramu.

Kraków po zrealizowaniu kompleksowej oferty wspomagającej, usunie się w cień, by rodzice w spokoju „ciszy wyborczej” podjęli samodzielnie swoją decyzję.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także