Komunikat archiwalny

Budżet obywatelski: w tym roku 8,5 mln zł

8,5 mln zł – tyle wyniesie tegoroczny budżet obywatelski Krakowa. Kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich.

Budżet obywatelski: w tym roku 8,5 mln zł
Fot. Magiczny Kraków

Realizacja III edycji budżetu obywatelskiego Krakowa odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu. Ruszyły już spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu obywatelskiego na poziomie dzielnicowym oraz spotkania o charakterze ogólnomiejskim. Na druga połowę lutego zaplanowano spotkania szkoleniowe dla Rad Dzielnic w związku z przygotowywaną dedykowaną platformą internetową, która w tegorocznej edycji służy również do składania wniosków i wsparcia procesu ich weryfikacji. Przez cały marzec mieszkańcy będą mogli składać propozycje zadań. Od 1 – 20 marca funkcjonować będą tzw. Punkty Obywatelskie umieszczone w galeriach handlowych na terenie miasta - mieszkańcy mogą uzyskać w nich wsparcie w procesie składania wniosków oraz skonsultować swoje pomysły z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa lub miejskich jednostek organizacyjnych. Do końca maja potrwa ocena formalno-prawna zgłoszonych projektów.

W czerwcu zostanie ogłoszony wykaz punktów do głosowania, a także zostaną ogłoszone listy projektów, które będą poddane głosowaniu.

Od 18 do 30 czerwca mieszkańcy będą mogli wybierać najlepsze spośród zgłoszonych zadań. Projekty, które zyskają największe poparcie i ich koszt będzie się mieścił w limitach finansowych tegorocznej edycji, zostaną ostatecznie realizowane ze środków budżetu obywatelskiego w roku 2017. Wyniki głosowania będą znane w pierwszej połowie lipca br.

W związku ze zmianą statutów dzielnic radni dzielnicowi zdecydowali, ile pieniędzy z budżetów poszczególnych dzielnic przeznaczą na pomysły mieszkańców. Decyzję w tej sprawie podejmowali do 31 stycznia br. (krakow.pl/budzet)

Aktualne informacje na ten temat realizacji zadań I i II edycji budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:
-I edycja
-II edycja.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe