Komunikat archiwalny

Kolejna szansa na wgląd w projekt planu „Bronowice – Wesele”

Ze względu na zmiany wynikające z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz z ponownych uzgodnień, krakowianie będę mieli kolejną możliwość zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice – Wesele” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. Wszystkie materiały będą dostępne od 23 lutego do 22 marca w Biurze Planowania Przestrzennego oraz na stronie www.bip.krakow.pl.

Kolejna szansa na wgląd w projekt planu „Bronowice – Wesele”
Fot. bip.krakow.pl

Przypomnijmy, celem planu miejscowego jest stworzenie warunków formalno-prawnych służących zachowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej tego rejonu Krakowa. Ustalenia przyszłego planu pozwolą na utrzymanie równowagi sąsiadujących ze sobą funkcji mieszkaniowej i usługowej, a także umożliwią ochronę układu urbanistycznego i przestrzeni publicznych. 

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także