Komunikat archiwalny

500 na dziecko. Gdzie po wypłatę w Krakowie?

Urząd Miasta Krakowa planuje od 1 kwietnia rozpocząć przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”. O świadczenie to w Gminie Miejskiej Kraków ubiegać się będzie ok. 38 tys. rodzin dla blisko 50 tys. dzieci. 

500 na dziecko. Gdzie po wypłatę w Krakowie?
Fot. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Aktualnie trwają przygotowania mające na celu ustalenie potrzeb niezbędnych do sprawnej realizacji zadania. Wg szacunków Gmina na to zadanie powinna otrzymać 4,5 mln zł.

Planowany roczna kwota (w 2016 roku) na świadczenie wychowawcze wynosić będzie 229 591 836 zł w tym: 225 000 000 zł na wypłatę świadczeń (przewidywana liczba dzieci – 50 000 x 500 zł x 9 m-cy) i 4 591 837 zł koszty obsługi.

Weryfikacji będzie podlegało ok. 38 tys. wniosków, czasochłonność obsługi będzie porównywalna z procesem realizacji świadczeń rodzinnych. Nowe świadczenie będzie przyznane na okres 12 miesięcy, tylko za pierwszym razem na okres od kwietnia 2016 r. do września 2017 roku. Przed upływem tego terminu trzeba będzie złożyć nowy wniosek.

Miasto ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia.

Urząd Miasta Krakowa planuje od 1 kwietnia 2016 r. rozpocząć przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w 6 lokalizacjach: ul. Stachowicza 18, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a, ul. Powstania Warszawskiego 10, pl. Wszystkich Świętych 3-4, i CH „Bonarka” ul. Kamieńskiego 11, I piętro lokal G 26.

Od 21 marca pracownicy Urzędu Miasta Krakowa będą udzielać w tych lokalizacjach szczegółowych informacji.

Ponadto wnioski będą przyjmowane w filiach MOPS: os. Na Kozłówce 27, ul. Praska 52, ul. Józefińska 14, ul. Słowackiego 46, ul. Radzikowskiego 37, os. Szkolne 34.

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie. Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP, pod adresem epuap.gov.pl.

Planuje się również zorganizowanie 5 grup po 2 osoby tzw. mobilnych. Osoby te zostaną wyposażone w laptopy i zgodnie z ustalonym harmonogramem będą przyjmowały wnioski o świadczenia wychowawcze w największych szkołach i przedszkolach na terenie miasta Krakowa.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o wypłatę świadczenia wychowawczego oraz formularze wniosków będą dostępne na stronie sprawyspoleczne.krakow.pl oraz bip.krakow.pl.

Przypomnijmy; Rodziny co miesiąc dostaną po 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Te, których dochody na osobę nie przekraczają 800 zł (1200 zł w przypadku niepełnosprawnego dziecka), dostaną pieniądze również na pierwsze dziecko.

INFORMATOR [pdf]

INFORMATOR 2 [pdf]

ULOTKA [pdf]

PREZENTACJA [pdf]

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także