Komunikat archiwalny

Jaki plan na Podgórki Tynieckie?

Do 15 marca wszyscy krakowianie mogą zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Podgórki Tynieckie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Materiały są dostępne w Biurze Planowania Przestrzennego UMK przy ul. Sarego 4 oraz na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Jaki plan na Podgórki Tynieckie?
Fot. bip.krakow.pl

Plan miejscowy obszaru „Rejon ulicy Podgórki Tynieckie” należy do kategorii planów porządkująco-inwestycyjnych. Jest sporządzany, aby dostosować ustalenia dla tego terenu do zapisów obowiązującego Studium. Celem planu jest stworzenie warunków formalno-prawnych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru w zgodzie z zasadą ładu przestrzennego i nowoczesnego rozwoju tego rejonu miasta.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także