Komunikat archiwalny

Zmiany w budżecie

Jak zwykle na Komisji Budżetowej radni opiniowali projekty uchwał. Wszystkie zyskały pozytywną opinię radnych.

Zmiany w budżecie
Fot. Błażej Siekierka/krakow.pl

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 oraz zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801) według druku nr 723; w sprawie zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2016 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801, 852, 853 i 854 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 853 i 921 - zadania dzielnic) według druku nr 724; w sprawie zmiany uchwały nr XCIV/1392/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według druku nr 438 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie w rejonie ul. Targowej według druku nr 669; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Żwirki i Wigury nr 27 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek według druku nr 692; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Jana Długosza nr 10 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 693; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Benedykta nr 13 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej według druku nr 694; w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka według druku nr 699; w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku nr 11 położonym przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie według druku nr 700; w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 8 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Gertrudy nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty według druku nr 713 

Radni pozytywnie zaopiniowali wykaz (GS-07.6822.83.2013.TS) nieruchomości wraz z informacja w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości oznaczonej jako działka nr 287/17 o pow. 0.1817 ha (powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 287/8) obr. 32 Podgórze, stanowiącej część parku rzecznego Wilgi, na której zlokalizowane są ścieżki spacerowo-rowerowe. 

Radni pozytywnie zaopiniowali wnioski w sprawie podjęcia indywidualnych uchwał dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym na preferencyjnych zasadach z zastosowaniem bonifikaty, lokali mieszkalnych w oparciu o zmieniony zapis uchwały Nr XLVI/568/08 RMK z dnia 11 czerwca 2008 r. 
Radni również pozytywnie zaopiniowali wnioski w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Miasta Krakowa na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty udzielonej bonifikaty na zakup lokalu lub gruntu zbytego przez Gminę Miejską Kraków z zastosowaniem bonifikaty.
 

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także