Komunikat archiwalny

Tak dla szybszej wymiany pieców

Radni przegłosowali podczas środowej Sesji RMK projekt uchwały w sprawie zmian w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).

Tak dla szybszej wymiany pieców
Fot. Magiczny Kraków

Nowości dotyczyły będą przede wszystkim rozliczenia dotacji  na wymianę pieców w sposób bezgotówkowy, uproszczenia wzorów wniosków, w tym rezygnację z wielu załączników, które wpływały na termin ich rozpatrywania. Powstanie specjalna lista firm rekomendowanych, które przeprowadzą prace.

W ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kraków Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa można uzyskać dotację do zadań z zakresu ochrony środowiska. Głównym celem przyjętych zmian do uchwały jest stworzenie jeszcze bardziej zachęcających warunków otrzymania dofinansowania do zadań, które w szczególności przyczyniają się do poprawy jakości powietrza w Krakowie, tj. zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne i instalacji odnawialnych źródeł energii. Regulacja wprowadza m.in.:

  • Możliwość bezgotówkowego rozliczenia dotacji, tj. przekazania środków bezpośrednio na konto wykonawcy realizującego zadanie, pod warunkiem przedstawienia dokumentów w potwierdzających wykonanie zadania objętego dotacją,
  • Nowe uproszczone wzory formularzy wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej oraz wzór umowy dotacyjnej. Regulacja wprowadza odrębne formularze wniosków o udzielenie dotacji dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą oraz przedsiębiorców dla poszczególnych zadań: trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne, instalacji odnawialnego źródła energii, podłączeniu ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi,
  • Powstanie lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców, realizujących zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, podłączenia ciepłej wody użytkowej, instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Oczywiście wnioskodawca będzie mógł wybrać czy skorzysta z przygotowanych na liście propozycji czy znajdzie firmę sam.

 

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Regulacja nie ma wpływu na dochody Miasta oraz nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania, nie wymaga także poniesienia innych dodatkowych wydatków na funkcjonowanie UMK oraz nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem.

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także