Komunikat archiwalny

Wypowiedz się w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje trwają do 4 marca 2016 roku. Uwagi można zgłaszać także on-line.

Wypowiedz się w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Fot. ngo.krakow.pl

Urząd Miasta Krakowa zaprasza organizacji pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu uchwały. Uwagi do konsultowanego dokumentu należy składać poprzez formularz konsultacji dostępny:
• na stronie: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/KRDPP;
• na stronie ogłoszenia (wersja w pliku .doc).

Formularz konsultacji dostępny z poziomu strony internetowej: http://ngo.krakow.pl/konsultacje/KRDPP należy wypełnić i wysłać do 4 marca 2016 r.
Formularz konsultacji pobrany ze strony ogłoszenia należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca na:
• adres poczty elektronicznej ngo@um.krakow.pl, lub
• numer faksu 12 616 78 13, lub
• adres siedziby Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, 31-931 Kraków.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji znajduje się na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego to organ konsultacyjno–opiniodawczy dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na stronie www.ngo.krakow.pl można zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Rady w roku 2015.
 

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także