Komunikat archiwalny

Łatwiejsza wymiana pieców

Urzędnicy zastosowali się do propozycji mieszkańców i wprowadzili zmiany w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), tak by wymiana pieców była łatwiejsza, a procedury nie zniechęcały krakowian. Radni z Komisji Ekologii zapoznali się ze zmianami. 

Łatwiejsza wymiana pieców
Fot. krakow.pl

Radni wielokrotnie w swych interpelacjach przekazywali urzędnikom informacje od zaniepokojonych mieszkańców, którzy skarżyli się na zbyt skomplikowane procedury związane z finansowaniem wymiany pieców węglowych. - Przychylając się prośbie mieszkańców starających się o dotacje oraz organizacji, które z nami współpracują wprowadziliśmy, np. możliwość uzyskania pierwszeństwa czy możliwości rozpatrzenia wniosku poza kolejnością dla pewnych grup, m.in. osób niepełnosprawnych, osób posiadających całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji lub sprawujących opiekę nad takimi osobami. Kolejną grupą priorytetową są najemcy lokali objętych gminnym Programem Pomocy Lokatorom. Umożliwiono uzyskanie dotacji do tzw. podwójnych systemów grzewczych (np. węgiel-gaz). Wprowadzono nowy przelicznik powodujący wzrost kwoty dotacji w małych mieszkaniach — zakup i montaż kotła: 900 zł/kW (maksymalnie 8 tys. zł), zakup i montaż instalacji 80 zł/m2 powierzchni ogrzewanej lokalu. Podniesiono maksymalną kwotę do 30 tys. zł do zakupu i montażu pompy ciepła. Obniżono wysokość dotacji dla przedsiębiorców o 50% - powiedziała Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Dodatkowo wprowadzono inne ważne kryteria, o które ubiegali się krakowianie.

  • możliwość bezgotówkowego rozliczenia dotacji, tj. przekazania środków bezpośrednio na konto wykonawcy realizującego zadanie, pod warunkiem przedstawienia dokumentów w potwierdzających wykonanie zadania objętego dotacją,
  • nowe uproszczone wzory formularzy wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji celowej oraz wzór umowy dotacyjnej. Regulacja wprowadza odrębne formularze wniosków o udzielenie dotacji dla beneficjentów niebędących przedsiębiorcą oraz przedsiębiorców dla poszczególnych zadań: trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne, instalacji odnawialnego źródła energii, podłączeniu ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub kotłowni opalanych paliwami stałymi,
  • powstanie lista rekomendowanych przez Gminę Miejską Kraków wykonawców, realizujących zadania z zakresu zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, podłączenia ciepłej wody użytkowej, instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Oczywiście wnioskodawca będzie mógł wybrać czy skorzysta z przygotowanych na liście propozycji, czy znajdzie firmę sam.

Radni z Komisji Ekologii pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. Radny Edward Porębski dodatkowo zwrócił uwagę, aby w przyszłości rozpocząć także rozmowy z przedstawicielami PGNiG na temat dofinansowani przez miasto budowy instalacji gazowych na małych osiedlach. – Często spotykam się z mieszkańcami małych osiedli na obrzeżach Krakowa, jak Pleszów, Branice, czy Wyciąże, tam mieszkańcy integrują się, zakładają wspólnoty i piszą pisma do przedstawicieli spółki gazowej o możliwość utworzenia sieci instalacji gazowej. Jednak otrzymują negatywne odpowiedzi, gdyż według dystrybutora nieopłacalna jest budowa tak kosztownej inwestycji w tym rejonie. A może Miasto powinno dołączyć się i finansowo wspomóc mieszkańców – proponował Porębski.

Rada Miasta podczas wczorajszej sesji przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji.
 

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także