Komunikat archiwalny

Badamy bezpieczeństwo krakowian

Czy krakowianie czują się bezpiecznie? Co można zrobić, aby jeszcze poprawić istniejącą sytuację? W odpowiedzi na te pytania ma pomóc telefoniczna ankieta przeprowadzana wśród mieszkańców wszystkich dzielnic miasta. Jej pierwsza tura rozpoczęła się 23 lutego i potrwa do 5 kwietnia. Badanie realizują ankieterzy Biura Badań Społecznych „Obserwator”.

Badamy bezpieczeństwo krakowian
Fot. Magiczny Kraków

Kwestionariusz ma charakter anonimowy. Udzielone odpowiedzi zostaną wykorzystane do statystycznego opracowania i nie zostaną nikomu ujawnione. Wszystkie uzyskane w badaniu informacje posłużą pogłębieniu wiedzy i podjęciu przez magistrat stosownych działań służących poprawie bezpieczeństwa w mieście.

Badania są prowadzone we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach realizacji porozumienia podpisanego 9 stycznia 2014 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Jagiellońskim o współpracy w zakresie badania, analizowania, dokumentowania stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania i doskonalenia działań mających na celu poprawę tego stanu, a także wymiany doświadczeń w tym temacie. Są one kontynuacją działań zapoczątkowanych w roku 2008, kiedy to przeprowadzono badania opinii publicznej mające na celu zebranie danych na temat poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa.

Wyniki tegorocznych badań zostaną poddane analizie porównawczej z badaniami lat ubiegłych oraz posłużą do dogłębniejszego poznawania oczekiwań mieszkańców
i wyznaczania kierunków strategicznych dalszego postępowania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Krakowie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA