Komunikat archiwalny

„TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA” na półmetku

11 stycznia ruszyła kampania informacyjna TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA. Do mieszkań krakowian pukają przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, żeby zachęcać wszystkich posiadających paleniska węglowe do ich wymiany na ogrzewanie ekologiczne. Pierwsze wnioski w związku z funkcjonowaniem akcji są bardzo pozytywne.

„TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA” na półmetku
Fot. Szymon Wachal / krakow.pl

Do tej pory ankieterzy odwiedzili 9356 z 16383 gospodarstw znajdujących się na inwentaryzacyjnej liście gospodarstw, w których funkcjonuje piec węglowy (co stanowi 56,92%). Przed ankieterami jeszcze 7027 wizyt. Ze statystyk wynika, że w ponad 55% przypadków odwiedzin zastano gospodarza w domu (w 5139 gospodarstw), z czego blisko 60% mieszkańców (2968 gospodarstw) Krakowa opowiedziało się za wymianą pieca. Ankieterzy odwiedzają mieszkańców od poniedziałku piątku w godz. 14.00 do 19.00 oraz w soboty od 10.00 do 18.00.

– Pierwsze wnioski z funkcjonowaniem akcji są bardzo pozytywne. Mieszkańcy chętnie otwierają drzwi ankieterom. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wizyty ankieterów nie są ustalane z mieszkańcami, w związku z tym mieszkańcy nie są przygotowani na wypełnianie wniosków w trakcie spotkań. Taką pomoc mogą uzyskać telefonicznie w punkcie informacyjnym lub bezpośrednio w Wydziale Kształtowania Środowiska, o czym informowani są przez ankieterów - podsumowała Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału. Ankieterzy przed każdym wyjściem spotykają się z osobą koordynującą ich pracę omawiając wątpliwości i spostrzeżenia  dotyczące  wizyt z dnia poprzedniego. W każdym domu, mieszkaniu, lokalu wypełniają ankietę (są to niezbędne  m.in dane dotyczące istniejących palenisk) oraz wręczają właścicielowi (najemcy) lub pozostawiają w skrzynkach pocztowych (gdy właściciel jest nieobecny) dokumenty i materiały informacyjny. Są wśród nich:

  • wniosek, w którym dokładnie opisany jest wykaz wymaganych przez Urząd dokumentów
  • ulotka informacyjna o tym, że osoba zainteresowana wymianą pieców węglowych (kotła węglowego c.o.) na ogrzewanie proekologiczne, ma możliwość otrzymania od Urzędu do 100% kosztów inwestycji  oraz ulotki z zasadami i  wykazem wszystkich MOPS, w których można uzyskać pomoc osłonową - dopłatę za energię na cele grzewcze
  • ulotka informacyjna z przykładowymi kwotami dotacji w zależności od wielkości lokalu oraz kosztorysami inwestorskimi

Zgodnie z planem, kampania informacyjna TAK! DLA CZYSTEGO POWIETRZA ma trwać do 25 marca. Jest jednak szansa, by przedstawiciele urzędu odwiedzali krakowian dłużej. – Jeśli będzie potrzeba i wola mieszkańców, przedłużymy czas trwania akcji TAK!DLA CZYSTEGO POWIETRZA. To właśnie dzięki naszej kampanii informacyjnej zwiększyło się zainteresowanie dotacjami do wymiany pieców. A wnioski składają m.in. te osoby, do których udali się nasi ankieterzy – mówi Dyrektor Olszowska – Dej.

Przypominamy, że złożenie wniosku jeszcze w tym roku  gwarantuje otrzymanie do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji. W następnych latach dofinansowanie będzie malało, w roku 2017 będzie to do 80% kosztów kwalifikowanych, a w roku 2018 do 60% kosztów kwalifikowanych. Mieszkańcy, którzy dokonali zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne mogą uzyskać, w ramach Lokalnego Programu Osłonowego (LPO) dofinansowanie nawet do 100% różnicy kosztów ogrzewania.

W przypadku korzystania z pomocy finansowej  Lokalnego Programu Osłonowego warunki są następujące:

  • przeprowadzona po 14 września 2011 r. trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, czyli ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy) lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • dochód nieprzekraczający, w przypadku:

    - osoby samotnie gospodarującej – kwoty 3 170 zł „netto”
    - wspólnego gospodarstwa domowego – kwoty 2 313 zł „netto” na osobę

  • zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu;
  • faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Doradczym na os. Zgody, pokój 7, telefon: 12 616 88 48.

Przypominamy, że osobami uprawnionymi do odwiedzania gospodarstwa domowych w ramach kampanii „Tak! Dla czystego powietrza są tylko osoby posiadające identyfikatory, na podstawie których można przeprowadzić ich weryfikację w UMK pod nr tel.: 12 616 8848. 

Za działania osób nie posiadających takich identyfikatorów uprawniających do odwiedzin mieszkańców – Urząd Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności.

Wzór identyfikatora

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA