Komunikat archiwalny

Dalsze kontrole nielegalnych przewoźników osób w Krakowie

Kraków kontynuuje działania przeciw „szarej strefie taxi”. W piątek, 21 lutego pracownicy magistratu uczestniczyli w kontrolach prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego i Komendę Miejską Policji w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji w przewozach taxi. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych na łączną sumę 80 tysięcy złotych.

Dalsze kontrole nielegalnych przewoźników osób w Krakowie
Fot. Magiczny Kraków

Podczas kontroli zatrzymano m.in. taksówkarza posiadającego licencję wydaną przez wójta gminy Zabierzów. Kierowca powoływał się na przepisy, które umożliwiają wykonywanie transportu poza obszarem określonym w licencji w ramach przewozu wykonywanego w drodze powrotnej lub w przypadku złożenia zamówienia przez klienta z innego obszaru.

Takie tłumaczenia od dawna są negowane przez organy kontrolne. Niedawno tę problematyczną kwestię definitywnie rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że przepisy te nie mogą być interpretowane w ten sposób, że taksówkarz po zakończeniu usługi przewozu w innym obszarze, oczekuje na pasażerów w tym obszarze i wykonuje usługi wewnątrz tego obszaru. Oznacza to, że kurs musi co najmniej zaczynać się lub kończyć w gminie, na której udzielono licencji.

Zatrzymano także trzech kierowców, którzy wykonywali usługi przewozu osób bez posiadania jakiejkolwiek licencji. Twierdzili, że świadczyli usługę ochrony osób, a przewóz pojazdem był gratisowym dodatkiem do ochrony. Warto jednak zaznaczyć, że na wykonywanie takich usług także wymagane są stosowne uprawnienia, których ci kierowcy nie posiadali.

Inspektorzy ITD wszczęli wobec kierowców postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych na łączną sumę 80 tysięcy złotych (trzech przedsiębiorców – kary po 24 tys. zł, taksówkarz z Zabierzowa – kara 8 tys. zł).

Inspektorzy ITD oraz funkcjonariusze policji nałożyli także na trzech kierowców mandaty karne w wysokości 500 zł za naruszenie zakazów używania na pojazdach wykorzystywanych do zarobkowego przewozu osób oznaczeń zewnętrznych (numerów telefonów oraz nazwy i adresu firmy) oraz używania urządzeń służących do obliczania należności (smarfonów z wgraną aplikacją naliczającą opłaty za przewóz).

Ponadto, 21 lutego podczas rutynowych czynności kontrolnych pojazdów w ruchu policjanci zatrzymali do kontroli kierującego taksówką. Okazało się, że kierowca nie posiadał wymaganej licencji (została mu cofnięta za nie poddanie się w organie licencyjnym ustawowej kontroli) oraz prawa jazdy, które zostało mu zatrzymane za kierowanie pojazdem po stanie po użyciu alkoholu.

W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w zakresie przewozów osób, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolski Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada, że w dalszym ciągu będzie regularnie prowadził czynności kontrolne na terenie miasta Krakowa w celu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Przypomnijmy, że na terenie Krakowa usługi przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 7 osób łącznie z kierowcą na rzecz okazjonalnego (przygodnego) pasażera, mogą być wykonywane tylko na podstawie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Z kolei okazjonalny przewóz pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą może być wykonany tylko na podstawie stosownej licencji na przewóz osób, pod warunkiem nieużywania w pojeździe przyrządu służącego do obliczania należności (taksometru, smartfonu), nieumieszczania w sposób widoczny i czytelny z zewnątrz pojazdu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej przedsiębiorcy lub innych oznaczeń mających na celu identyfikację przedsiębiorcy, a także reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi oraz nieposiadania na dachu pojazdu lamp lub innych urządzeń technicznych.

Ponadto, w przypadku pojazdu posiadającego nie więcej niż 7 miejsc – okazjonalny przewóz może być wykonany na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej w lokalu przedsiębiorstwa oraz po ustaleniu opłaty ryczałtowej przed rozpoczęciem tego przewozu i zapłaceniu z góry należności na rzecz przedsiębiorcy w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w lokalu przedsiębiorcy.

Pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący:
Zobacz także