Komunikat archiwalny

Uwaga na próbę wyłudzenia

Do krakowskich przedsiębiorców trafiły pisma z Kancelarii Sp. z o.o. (w nagłówku pisma występuje nazwa „Kancelaria.MS”) w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 71 z informacją o konieczności wpłaty kwoty 250 zł na konto podane w piśmie za „postępowanie przygotowawcze procedury weryfikacji”. Treść pisma może sugerować, że opłata jest związana z czynnościami związanymi z wydaniem decyzji na podatek od nieruchomości.

Uwaga na próbę wyłudzenia
Fot. Magiczny Kraków

Działania tej firmy nie są związane w jakimkolwiek zakresie z działaniami Urzędu Miasta Krakowa.

Wydział Podatków i Opłat nie pobiera żadnych opłat za prowadzone postępowania. Prowadzenie postępowań podatkowych wszczętych na podstawie art. 165 § 1 Ordynacji podatkowej jest domeną organów podatkowych i nie zostało zlecone żadnemu podmiotowi zewnętrznemu.

W tej sprawie Urząd Miasta Krakowa złoży zawiadomienie do organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jednocześnie przypominamy, że informacje nt. prawidłowych numerów rachunków bankowych UMK są tutaj

SKAN PISMA [pdf]

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA