Komunikat archiwalny

Trwa elektroniczna rekrutacja do przedszkoli [WIDEO]

1 marca (wtorek) rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2016/2017. Elektroniczny serwis rekrutacyjny został uruchomiony o godz. 9.00. Wyniki rekrutacji poznamy 28 kwietnia o godz. 9.00.

Trwa elektroniczna rekrutacja do przedszkoli [WIDEO]
Fot. Magiczny Kraków

Oferta samorządowych przedszkoli i szkół dla dzieci krakowskich, w wieku przedszkolnym: w przedszkolach to 16 863 miejsc (w zeszłym roku: 16 844 miejsc, wzrost o 19 miejsc), w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1 662 miejsc (w zeszłym roku: 1 091 miejsc, wzrost o 571 miejsc). Łącznie oferta obejmuje 18 525 miejsc (w zeszłym roku: 17 935 miejsc, tj. 590 miejsc więcej).

Elektroniczna rekrutacja oraz przewodnik rodzica dostępne są tutaj.

Obecna oferta przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach niesamorządowych kształtuje się następująco (w sumie 9 958 miejsc; w zeszłym roku: 9 389 miejsc, więcej o 569 miejsc):

 • przedszkola publiczne: 2 313 miejsc (w zeszłym roku: 1 585 miejsc),
 • punkty przedszkolne publiczne: 69 miejsc (w zeszłym roku: 55 miejsc),
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych: 40 miejsc (w zeszłym roku: 41 miejsc),
 • przedszkola niepubliczne: 6 930 miejsc (w zeszłym roku; 6 980 miejsc),
 • punkty przedszkolne niepubliczne: 508 miejsc (w zeszłym roku: 607 miejsc),
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych: 98 miejsc (w zeszłym roku: 121 miejsc.

Łączna oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół podstawowych – publicznych (w tym samorządowych) i niepublicznych to 28 483 miejsc (w zeszłym roku: 27 324 miejsc, wzrost o 1159).

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017 w wieku przedszkolnym (roczniki: 2010-2013) to: 29 980.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym wg roku urodzenia:

Rok urodzenia Liczba dzieci
2010 7 848
2011

7 417

2012 7 343
2013 7 372
SUMA 29 980

 

WAŻNE TERMINY:

 • 22 – 29 lutego 2016 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
 • 1 – 31 marca 2016 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 6 kwietnia przedszkola/ szkoły weryfikują wnioski).
 • 28 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach/szkołach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.
 • 29 kwietnia – 13 maja 2016 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektor przedszkola/ szkoły podstawowej.
 • 16 maja 2016 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

 • 17 – 23 maja 2016 r. –  składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 30 maja przedszkola/ szkoły weryfikują wnioski); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny).
 • 14 czerwca 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
 • 15 – 22 czerwca 2016 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji uzupełniającej. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 • 24 czerwca 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIA:

Kryteria główne (tzw. „ustawowe") - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawnosć obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone uchwałą nr VI/76/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (z poźn. zm).

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Zasady naboru, terminarz, kryteria oraz instrukcje dostępne są na krakow.formico.pl.

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także