Komunikat archiwalny

Opłata za trzeźwienie - projekt uchwały Prezydenta Krakowa

299 zł – tyle może wynosić opłata za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1. Podczas dzisiejszej (2 marca, środa) sesji Rady Miasta Krakowa radni zapoznają się z projektem uchwały Prezydenta Krakowa w tej sprawie.

Opłata za trzeźwienie - projekt uchwały Prezydenta Krakowa
Fot. Paweł Krawczyk

Nowelizacja ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r., nałożyła na samorządy obowiązek ustalania w formie uchwały wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. Maksymalna wysokość opłaty podlega corocznej waloryzacji. Obwieszczeniem z dnia 11 lutego 2016 r. Minister Zdrowia ogłosił, że maksymalna wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji wynosi 299,98 zł.

Do czasu określenia wysokości opłaty za pobyt przez Radę Miasta Krakowa, opłata za pobyt w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień wynosi 302 zł. "Ściągalność" opłat za pobyt wynosi 29,13 procent. Utrzymanie placówki kosztuje Miasto rocznie 2,1 mln zł, a udaje się z tego odzyskać (w 2015 roku) – 860.945 zł.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także