Komunikat archiwalny

Wręczono Nagrody im. ks. Musiała 2015 [FOTO | WIDEO]

Dwóch profesorów zasłużonych dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego otrzymało Nagrodę im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2015. Za twórczość w duchu dialogu wyróżniony został prof. Jan M. Małecki, a za działalność społeczną prof. Aleksander Skotnicki. Wręczenie nagród z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego odbyło się w piątek, 4 marca w Magistracie.

Wręczono Nagrody im. ks. Musiała 2015 [FOTO |  WIDEO]
Fot. Wiesław Majka / krakow.pl

- Pan profesor Skotnicki jest światowej sławy lekarzem i uczonym – szefem Kliniki oraz Katedry Hematologii Colegium Medicum UJ, autorem ponad 300 publikacji oraz licznych monografii i podręczników z dziedziny medycyny. Jako specjalista z zakresu transplantologii szpiku kostnego – następca profesora Juliana Aleksandrowicza – zajmuje się rozwojem nowych metod zwalczania chorób nowotworowych, wprowadza do kliniki światowe standardy leczenia, a jednocześnie – z nie mniejszą pasją – pisze książki, organizuje wystawy i jeździ po świecie dokumentując losy społeczności żydowskiej w Polsce. Działania Pana Profesora w tej dziedzinie mają imponujący zasięg i skuteczność. Czasem trudno uwierzyć, że są dziełem jednego człowieka – i to człowieka tak bardzo zajętego – lekarza, uczonego. Dzięki panu profesorowi Skotnickiemu poznaliśmy m.in. nowe fakty dotyczące Fabryki Schindlera. Dowiedzieliśmy się, że pracowali tam także Polacy, którym groziła wywózka na roboty przymusowe do Niemiec. Profesor Skotnicki przyczynił się też w dużej mierze do zbudowania rzetelnego obrazu dokonań Oscara Schindlera, pomógł nam spojrzeć na jego postać oczyma krakowian ocalonych z Holokaustu. Zresztą nie bez powodu profesor Chwalba napisał kiedyś, że Aleksander Skotnicki wyręcza historyków – powiedział prezydent Jacek Majchrowski podczas wygłaszania laudacji.

 

 

Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”. Jej fundatorami są Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezydent Miasta Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła, której przewodniczy Rektor UJ. Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za twórczość oraz za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.

Patron nagrody, ks. Stanisław Musiał SJ, był wytrwałym rzecznikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie krytykował wszelkie przejawy antysemityzmu i ksenofobii. Od 1981 roku był redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, a w latach 1990-1991 zastępcą redaktora naczelnego. Publikował także m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Wprost”, „Polin”, Midraszu” i „Życiu Duchowym”. Był autorem ważnej książki piętnującej grzech antysemityzmu pt. „Czarne jest czarne” oraz laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Po jego śmierci, z inicjatywy krakowskiej społeczności żydowskiej, na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ul. Miodowej odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci.

Prof. Jan M. Małecki jest historykiem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego i jego byłym rektorem. Na Uniwersytecie Jagiellońskim był jednym z pionierów nauczania o historii polskich Żydów. Już w 1983 rozpoczął cykl otwartych wykładów na ten temat, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jego badania zaowocowały wieloma publikacjami w języku polskim i angielskim. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Historii i Kultury Żydów w Polskiej Akademii Umiejętności.

Prof. Aleksander Skotnicki jest lekarzem, kierownikiem Katedry Hematologii Collegium Medicum UJ i ordynatorem Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Aktywnie działa na rzecz współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i pamięci o dziedzictwie kultury żydowskiej w Krakowie. Jest twórcą i prezesem Stradomskiego Centrum Dialogu, które od 2008 roku zajmuje się opisywaniem wielopokoleniowych losów żydowskich mieszkańców Polski i Krakowa poprzez wystawy, publikacje, warsztaty czy wykłady.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody zostali: Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik, Joanna Tokarska-Bakir i Bogdan Białek, Bożena i Jerzy Wyrozumscy oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, Anna Lebet-Minakowska i ks. Manfred Deselaers, Stefan Wilkanowicz i nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza (Ireneusz Cieślik, Olgerd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan, Dariusz Rozmus), Stanisław Krajewski i Mirosław Skrzypczyk oraz ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska.

Klub „Przymierze” organizuje rozmaite wydarzenia z dziedziny relacji chrześcijańsko-żydowskich, takie jak spotkania, wykłady czy promocje książek. Włącza się co roku w obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, a wcześniej także w organizację kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich”. Informuje systematycznie o ważnych wydarzeniach z dziedziny dialogu za pośrednictwem newslettera i profilu na Facebooku.

GALERIA:

Nagroda Musiała 2015 1

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także