Komunikat archiwalny

Wybierz Filantropa Krakowa

Urząd Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2015. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich przedstawiciel zasługuje na tak zaszczytny tytuł. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2016 r.

Wybierz Filantropa Krakowa
Fot. Wiesław Majka

- Historia dobroczynności ma w Krakowie bardzo długą tradycję – mówi Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - Nie brak w naszym mieście ludzi wrażliwych na potrzeby innych, działających bezinteresownie, z potrzeby serca - zaznacza.

Corocznie przyznawane są łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

  1. za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2015.

Szczegółowe informacje dot. konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz miejskim portalu dla organizacji pozarządowych.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy Urzędu Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-931 Kraków os. Centrum C 10, pok. 105, tel. 12 616 78 04.

Uhonorowani tytułem FILANTROP KRAKOWA otrzymują za szlachetną działalność dobroczynną i wielkie serce Repliki berła Świętej Królowej Jadwigi, jako symbol niesienia pomocy drugiemu człowiekowi wraz z dyplomami i odznakami.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także