Komunikat archiwalny

Dyskusja na temat przyszłości ZSO nr 9

Dominik Jaśkowiec, wiceprzewodniczący Rady Miasta wraz z grupą radnych skierował projekt uchwały kierunkowej do prezydenta w sprawie zapewnienia rozwoju Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 9. Druk był omawiany podczas posiedzenia Komisji Edukacji RMK.

Dyskusja na temat przyszłości ZSO nr 9
Fot. Wiesław Majka

Projektodawcy proszą prezydenta o wsparcie działań w zakresie rozbudowy oferty edukacyjnej związanej z profilem lotniczym szkoły, a także zapewnienie rozwoju klas o profilu turystyczno-sportowych w oparciu o patronat Klubu Sportowego „Prądniczanka”, w tym korzystanie przez uczniów szkoły z infrastruktury sportowej klubu, w szczególności z hali sportowej. Ponadto radni chcieliby, aby w szkole utworzyć zajęcia młodzieżowego domu kultury bądź innej miejskiej placówki prowadzącej działania integracyjne dla mieszkańców osiedla. Jak piszą projektodawcy: „utworzenie instytucji wspierającej proces rehabilitacji Ugorka jest korzystne dla całego środowiska szkolnego, przedłuża godziny funkcjonowania szkoły i pozwala się integrować lokalnej społeczności”. Dodatkowo w projekcie uchwały znalazł się także zapis o konieczności włączenia budynku ZSO nr 9 do Miejskiego Programu Termomodernizacji Budynków Oświatowych. Wynika on bezpośrednio z jego złego stanu technicznego, jak też podwyższonej energochłonności. Pilnych remontów wymaga sala gimnastyczna. Komisja druk zaopiniuje podczas kolejnego posiedzenia.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także