Komunikat archiwalny

Miasto nie dyskryminuje katolickich przedszkoli

Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu zdementowała podczas środowego briefingu prasowego pojawiające się w mediach nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomego obniżenia dotacji dla krakowskich przedszkoli prowadzonych przez siostry zakonne.

Miasto nie dyskryminuje katolickich przedszkoli
Fot. Magiczny Kraków

Briefing prasowy odbył się w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami oraz petycją skierowaną do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Piotra Skargi i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi zawierającą fałszywe dane dotyczące rzekomego obniżenia dotacji dla przedszkoli prowadzonych przez siostry zakonne. W spotkaniu wzięła udział także Barbara Nowak - Przewodnicząca Komisji Edukacji RMK, Anna Korfel-Jasińska - Dyrektor Wydziału Edukacji UMK oraz siostry dyrektorki przedszkoli niesamorządowych publicznych.

- Chcę jasno powiedzieć: Miasto nie dyskryminuje katolickich przedszkoli – oświadczyła Katarzyna Król. - To właśnie z inicjatywy Prezydenta Majchrowskiego i Pani Przewodniczącej Nowak od 1 stycznia 2016 r. wszystkie niesamorządowe publiczne przedszkola prowadzone zarówno przez zgromadzenia oraz osoby fizyczne lub prawne  inne niż Gmina Miejska Kraków otrzymują 115% dotacji wydatków bieżących na dziecko uczęszczające do placówki. W 2016 roku miesięczna dotacja wynosi 890 złotych na dziecko i jest to o 150 złotych więcej niż dotychczas-powiedziała Prezydent Król.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/555/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. (której projektodawcą był Prezydent Miasta Krakowa) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków przedszkola publiczne prowadzone przez zgromadzenia zakonne jak i przez stowarzyszenia czy osoby fizyczne począwszy od stycznia 2016 r. otrzymują na każde dziecko dotację w wysokości 115 % (tj. 894,69 zł miesięcznie) wydatków bieżących przewidzianych na dziecko uczęszczające do przedszkola samorządowego (tj. 777,99 zł miesięcznie). Zatem wskaźnik procentowy do naliczenia tej dotacji jest o 15 % wyższy niż zakłada ustawa o systemie oświaty i o 15 % wyższy niż w 2015 r. (miesięczna  stawka dotacji na dziecko wynosiła w 2015 r. 743,70 zł). W związku z powyższym dotacja przekazywana nie samorządowym przedszkolom publicznym od stycznia 2016 r. (w porównaniu z ubiegłym rokiem) jest wyższa o 150,99 zł.

Autorzy protestu „Stop niesprawiedliwemu traktowaniu katolickich przedszkoli” przedstawiając zakłamane dane dotyczące zarówno wskaźnika procentowego służącego do naliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli publicznych (wg nich zmniejszył się o 15 % czyli wynosi 85 %) jak i obowiązującej aktualnie miesięcznie stawki dotacji na dziecko zaniżając ją. Nieprawdziwy jest również zarzut, że dotacje przekazywane są nieregularnie. Dotacje przekazywane są na rachunki bankowe przedszkoli zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca, a dotacja należna za grudzień - do 15 grudnia. Wysokość otrzymywanej dotacji nie zależy od rodzaju podmiotu prowadzącego placówkę, tylko od tego, czy jest pobierane od rodziców czesne – przedszkola publiczne, które z definicji nie pobierają czesnego, prowadzone zarówno przez osoby świeckie, jak i Kościół, otrzymują zwiększoną dotację właśnie ze względu na brak dodatkowej odpłatności. Obniżona stawka dotacji dotyczy przedszkoli niepublicznych, w których pobiera się od rodziców czesne.

- Warto zauważyć, że Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, zgodnie z komunikatami Kurii Metropolitarnej w Krakowie nie posiada jej aprobaty. Stowarzyszenie „jest organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, nie powiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie wiernych (kan. 299 § 3)”. Nie bez znaczenia pozostaje także komunikat Kurii, w którym ostrzega wiernych i nie utożsamia się z inicjatywami organizowanymi przez ww. Fundację i Stowarzyszenie, które „(…) rozsyłają do osób prywatnych korespondencję z prośbą o przekazywanie datków pieniężnych w zamian za wysyłanie publikacji religijnych. Wierni niejednokrotnie uskarżają się na natarczywy ton korespondencji, w której Stowarzyszenie w sposób uciążliwy narzuca kontynuowanie kontaktów i zamawianie dalszych materiałów. (…)”- dodała Prezydent Król.

- Miasto Kraków bardzo dba, aby była odpowiednia liczba miejsc w przedszkolach i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że udało się przy pomocy Radnych Miasta Krakowa doprowadzić do sytuacji, że dzieci mogą uczęszczać do przedszkoli publicznych prowadzonych nie przez samorządy, nie płacąc czesnego. Jest to dla Krakowa i rodziców ogromny zysk. Jesteśmy niezadowoleni z tego, że ktoś próbuje ugrać sobie kapitał bazując na nieprawdzie. Chcemy wyraźnie powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Przedszkola będące przedszkolami publicznymi ale nie prowadzonymi przez samorząd mają 115% dotacji dlatego, że nie dostają pieniędzy na remont. Z pieniędzy dodatkowych mają  możliwość zadbania o bazę szkolną. Taki był cel Prezydenta Miasta Krakowa i Radnych. Nieprawdziwe informacje traktuję jako prowokację - zakończyła Barbara Nowak, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa.

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także