Komunikat archiwalny

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – konkurs ofert

Urząd Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 r. zadania publicznego w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – konkurs ofert
Fot. krakow.pl/otwarty_na_swiat

Oferty składane w konkursie mogą dotyczyć zadań z zakresu: przeprowadzenie letniej akcji wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z Krakowa na terenie miasta lub zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania. Planowane środki finansowe na realizację zadania wynoszą 770 tys. zł.

Termin składania ofert na realizację zadań upływa 30 marca 2016 roku o godz. 15.00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 106 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Równocześnie ruszył nabór do pracy w komisji konkursowej, która oceni oferty złożone przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert. Termin zgłaszania kandydatów upływa 16 marca 2016 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 106.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronach www.bip.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także