Komunikat archiwalny

Remont w Muzeum Inżynierii Miejskiej?

Tematem hangaru lotniczego, jak i działalności oraz planów Muzeum Inżynierii Miejskiej zajęła się Komisja Kultury i Ochrony Zabytków RMK podczas wyjazdowego posiedzenia.

Remont w Muzeum Inżynierii Miejskiej?
Fot. krakow.pl

Muzeum Inżynierii Miejskiej zostało powołane do istnienia 1 października 1998 roku przez Gminę Miejską Kraków, a jako siedzibę otrzymało zabytkowe hale najstarszej krakowskiej zajezdni tramwajowej. Do zasobów MIM należy również dawny hangar lotniczy przy ul. Stella-Sawickiego. Stan obiektu jest bardzo zły i dlatego muzeum od wielu lat ubiega się o środki, by przeprowadzić tam gruntowny remont. Otrzymane w 2011, 2012 i 2015 roku fundusze nie pozwoliły na całościowy remont. Odbudowano jedynie część dachu. W samym 2015 roku przeznaczono na ten cel 60 tys. zł. Obecnie zabezpieczono środki na opracowanie projektu rewitalizacji oraz na późniejsze prace. Dodatkowo muzeum planuje remonty swej siedziby przy ul. Św. Wawrzyńca. Wybudowane mają zostać piwnice, gdzie będą się mieścić sale konferencyjne. – Bardzo brakuje nam takiego miejsca, gdzie mogłyby się odbywać konferencje oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci. Prowadzimy wiele takich projektów, a niestety miejsca mamy za mało – mówiła Ewa Wyk, Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych. Wartość całego projektu związanego z remontem wyniosłaby ok. 40 mln zł. Wkład własny muzeum to jedynie 4 mln zł, reszta pochodziłaby z funduszy zewnętrznych. W najbliższym czasie muzeum złoży wniosek o dotacje do kilku zagranicznych funduszy, jednak na złożenie projektu potrzebna jest promesa od prezydenta, dotycząca przyznania MIM 4 mln zł. Radni w tej sprawie wystosowali wniosek do prezydenta o wydanie do 30 marca promesy dla muzeum.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także