Komunikat archiwalny

Uproszczone wzory wniosków o dotację na wymianę pieca

Od soboty, 12 marca obowiązują nowe formularze dla wniosków o dotację na wymianę pieca. Dziś można złożyć aplikację przy użyciu uproszczonych dokumentów w punktach Obsługi Mieszkańca (POM) w Galerii Bronowice oraz Galerii Bonarka.

Uproszczone wzory wniosków o dotację na wymianę pieca
Fot. Szymon Wachal / krakow.pl

Nowe formularze obowiązują od 12 marca czyli od pierwszego dnia uprawomocnienia się uchwały NR XXXVII/640/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 17 lutego 2016 roku zmieniającej PONE.

Przedstawiciele Wydziału Kształtowania Środowiska UMK uspokajają wszystkich mieszkańców, którzy mają już wypełnione dotychczas obowiązujące dokumenty. Stare wzory również będą przyjmowane. Zachęcają jednak, by korzystać z nowych formularzy, które dla osób niebędących przedsiębiorcami mają zaledwie 2 strony, co stanowi ogromne ułatwienie.

Przypomnijmy, że zmiany w uchwale zmieniającej PONE to przede wszystkim wyjście naprzeciw mieszkańcom i ich oczekiwaniom by proces ubiegania się o dotację ułatwić i przyspieszyć. Inne wprowadzone zmiany to również bezgotówkowy systemu rozliczenia przyznanej dotacji bezpośrednio z firmą realizującą zadanie oraz stworzenie listy firm rekomendowanych, które będą przeprowadzać prace.

Warto wspomnieć, że w związku z trwającą do końca marca kampanią „TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA” ankieterzy odwiedzający i zachęcający mieszkańców Krakowa, do wymiany ogrzewania na proekologiczne otrzymali już blisko 4 tysiące deklaracji o chęci złożenia wniosku o wymianę pieca przez gospodarstwa w tym roku. Liczba ta napawa optymizmem przed wrześniem 2019, kiedy wejdzie w życie zakaz palenia paliwami stałymi.

Dotychczasowe statystyki odwiedzin mieszkańców Krakowa w ramach kampanii „TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA” za okres 11.01-05.03.2016 kształtują się następująco:
-liczba odwiedzonych palenisk/gospodarstw 16225/12150
-liczba palenisk/gospodarstw w których zastano gospodarza 9114/6757
-liczba palenisk/gospodarstw w których gospodarze są zainteresowani wymianą ogrzewania na ekologiczne 5363/3928.

Zasady przyznawania dotacji

Pokaż metkę
Autor: ANNA WAWRUCH
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA