Komunikat archiwalny

Edukacja włączająca – alternatywa czy wyzwanie?

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w partnerstwie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa zorganizowały konferencję „Edukacja włączająca – alternatywa czy wyzwanie?”. Konferencję, która odbyła się we wtorek, 29 marca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa otworzyła Katarzyna Król, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

Edukacja włączająca – alternatywa czy wyzwanie?
Fot. materiały prasowe

Edukacja włączająca oparta jest na społecznym modelu postrzegania niepełnosprawności, który uznaje, że przyczynami niepełnosprawności są między innymi tworzone przez społeczeństwo bariery: społeczne, ekonomiczne, prawne, organizacyjne. A zatem społeczeństwo jest odpowiedzialne za zmniejszenie skutków niepełnosprawności i włączenie tych osób do życia społecznego. Dla oświaty i dla szkół oznacza to zniesienie wszelkich barier mentalnych, psychologicznych, edukacyjnych, technicznych, organizacyjnych i architektonicznych, które uniemożliwiają bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie w szkole

Szacuje się, że w Polsce 18-20 proc. całej populacji uczniowskiej to dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a więc tacy uczniowie, którzy z różnych powodów wykazują znacznie większe trudności w uczeniu się niż większość ich rówieśników. Do tej grupy zaliczają się uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności, nadpobudliwością psychoruchową, chorobami przewlekłymi, a także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią), jak również dzieci mniejszości narodowych, emigrantów oraz dzieci powracające z emigracji.

Kluczowym czynnikiem w nauczaniu jest elastyczność, czyli uznanie, że dzieci uczą się w różnym tempie, a nauczyciele potrzebują umiejętności, aby w elastyczny sposób wspierać ich proces uczenia się. Edukacja włączająca dąży do wspierania procesu rozwoju każdego dziecka.

Celem konferencji, która we wtorek odbyła się w krakowskim magistracie jest uaktualnienie wiedzy o aspektach teoretycznych, prawnych i praktycznych oraz udzielenie pomocy szkołom w organizowaniu edukacji włączającej. Podczas konferencji zaprezentowano także dobre praktyki, które mogą posłużyć jako wskazówki do zastosowania w szkołach.

konferencja edukacyjna plakat

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także