Komunikat archiwalny

Każdy chce być strażakiem

Osiem jednostek ratowniczo-gaśniczych obsługujących Kraków i Skawinę, 43 jednostki ochotniczych straży pożarnych, 2 zakładowe straże pożarne i jednostka Wojskowej Straży Pożarnej – to te placówki zapewniają bezpieczeństwo w Krakowie i powiecie krakowskim. O ich działalności, zadaniach i potrzebach mówiono na posiedzeniu Komisji Praworządności RMK.

Każdy chce być strażakiem
Fot. Wiesław Majka

- Z badań przeprowadzonych wśród uczniów w Polsce wynika, że zawód strażaka cieszy się największym zaufaniem społecznym i prestiżem. Z tego może wynikać, że każdy młody człowiek chciałby chociaż przez chwilę być strażakiem – mówiła przewodnicząca Komisji Praworządności, Agata Tatara. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mieli okazję opowiedzieć o tej trudnej i ważnej społecznie pracy. Krakowska Straż Pożarna zatrudnia ponad 600 funkcjonariuszy i 16 pracowników cywilnych. Otrzymuje dotacje z Gminy Miejskiej Kraków. Budżet Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na rok 2015 wynosił 52 048 543 zł. Za te pieniądze i fundusze pozyskane z innych źródeł, między innymi udało się wyremontować więźbę dachową i pokrycie dachu XIX-wiecznej dawnej wozowni po stronie północnej w historycznej siedzibie Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte 19, czy przeprowadzić termomodernizację kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. W 2015 roku zakupiono lub przekazano w użytkowanie dla Komendy Miejskiej PSP m.in. specjalistyczne pojazdy rozpoznawczo-ratownicze, służący do gaszenia kontener proszkowy, drabinę mechaniczną, czy mniejsze sprzęty, jak: agregat prądotwórczy, pilarkę łańcuchową, aparaty powietrzne, radiotelefony, latarki.

Dodatkowo Straż Pożarna współorganizuje wraz ze Strażą Miejską konkursu „Prawo, Ratownictwo, Bezpieczeństwo”. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej, a uczniowie prócz zmagań w ramach zagadnień związanych z bezpieczeństwem, rywalizują w kategorii wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. – Dziękuję państwu także za rozpowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie wśród najmłodszego pokolenia. Programy edukacyjne, które prowadzi Straż Pożarna w szkołach, cieszą się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem wśród dzieci – mówiła radna Agata Tata. Strażacy angażują się także w akcje edukacyjne przeznaczone dla najmłodszych dzieci. W 2015 roku projekt edukacyjny „Bezpieczny domek” funkcjonujący na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 odwiedziło 1325 dzieci z 42 grup przedszkolnych oraz 1025 dzieci z 24 szkół podstawowych.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także