Komunikat archiwalny

Petycjami zajmie się komisja

W Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 spotkali się radni na posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego. Zajęli się dwoma tematami.

Petycjami zajmie się komisja
Fot. Błażej Siekierka/krakow.pl

Pierwszym z nich była informacja dotycząca sposobu procedowania petycji kierowanych do Rady Miasta Krakowa. Referowała ją Beata Kowalówka – Dyrektor Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa. Jako, że petycjami zajmuje się Rada Miasta Krakowa, radni chcieliby, żeby zostało to zmienione. Dyrektor Kowalówka poinformowała, że uchwała daje taką możliwość, i że w przyszłości możliwe jest, aby organem zajmującym się petycjami była Komisji Dialogu Obywatelskiego. Dyrektor Kowalówka wskazała, że podobne rozwiązania funkcjonują w innych miastach w Polsce.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości finansowania zadań Dzielnic Miasta Krakowa udziałem w dochodach własnych Miasta Krakowa z tytułu podatku od nieruchomości. Komisja przyjęła projekt jako swój i będzie on procedowany podczas jednej z najbliższych sesji.

Pokaż metkę
Autor: Błażej Siekierka
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także