Komunikat archiwalny

Ekospalarnia Liderem Małopolski 2015

Krakowska Ekospalarnia otrzymała tytuł Lidera Małopolski, w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie roku”, w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Wyróżnienie odebrał Ryszard Langer, prezes KHK SA.

Ekospalarnia Liderem Małopolski 2015
Fot. Wiesław Majka

Spalarnia Odpadów w Krakowie została wyróżniona za uzupełnienie ekologicznego systemu gospodarki odpadami w naszym mieście. W uzasadnieniu podkreślono, że inwestycja zrealizowana przy ul. Giedroycia była największym projektem miejskim finansowanym przy współudziale funduszy unijnych.

Przypomnijmy, że uruchomienie krakowskiej ekospalarni nastąpiło na początku grudnia 2015 roku. Zastosowana w Zakładzie Termicznego Przetwarzania Odpadów instalacja zapewnia odzysk energii zawartej w odpadach, co pozwala na produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Tym samym Kraków zyskał nowe źródło energii, które zwiększa bezpieczeństwo energetyczne miasta. Ekospalarnia to także rozwój dzielnicy i miasta oraz nowe miejsca pracy.

Zakład posiada dwie niezależne linie technologiczne pozwalające na utylizację ponad 14 ton odpadów komunalnych na godzinę na każdej z nich. W ciągu roku 220 000 ton odpadów zmieni się w energię elektryczną w ilości ok. 65 tys. MWh i cieplną w ilości ok. 280 tys. MWh. Ilość wyprodukowanej przez ZTPO energii elektrycznej odpowiada rocznemu zużyciu energii przez krakowskie tramwaje, a energii cieplnej - 10% rocznego zapotrzebowania miasta.

Całkowity koszt projektu to ok. 826 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniosło ok. 372 mln zł na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej 20 kwietnia 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkład własny Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA (KHK SA) w kwocie ok. 301 mln zł stanowią środki własne oraz pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 298 mln zł. Pożyczka ta udzielona została na preferencyjnych zasadach. Wykonawcą Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów była firma POSCO Engineering & Construction Co., Ltd.

Wybrana dla Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów technologia spalania odpadów komunalnych jest najlepiej sprawdzoną i najczęściej stosowaną w Europie, gdzie działa prawie 500 instalacji tego typu. Przy budowie ZTPO wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Zakład spełnia wymagania BAT (ang. Best Available Techniques - najlepsze dostępne techniki), gwarantując zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska. Dzięki temu możliwe jest spełnienie najbardziej rygorystycznych norm. ZTPO to bezpieczny dla środowiska i ludzi obiekt, podlegający ciągłemu monitoringowi. Dbałość o szczegóły powoduje, że Kraków może szczycić się nie tylko nowoczesnym pod względem technologicznym zakładem, ale również jego atrakcyjną formą architektoniczną.

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także