Komunikat archiwalny

Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Miejskiej Kraków

Uwaga! Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków realizuje PKO Bank Polski S.A. W związku tym zmieniły się wszystkie numery rachunków bankowych. Zmianie uległ również numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłaty skarbowej: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (dotychczasowy numer 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000).

Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Miejskiej Kraków
Fot. Magiczny Kraków

Informacje na temat nowych indywidualnych rachunków bankowych zostały rozesłane przez stosowne wydziały Urzędu Miasta Krakowa i jednostki Gminy Miejskiej Kraków.

Numery nowych indywidualnych rachunków bankowych są również dostępne na stronach internetowych jednostek:

31 marca zostały zamknięte wszystkie „stare rachunki”, co oznacza, że wpłaty dokonywane na te rachunki po 31 marca będą automatycznie odsyłane na rachunki osób dokonujących wpłat.

Pokaż metkę
Autor: TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także