Komunikat archiwalny

Wjazdy na Rynek: podsumowanie przyjętych uwag i opinii

Raport z uwag i opinii mieszkańców do planowanych zmian zasad wjazdu i postoju pojazdów na drodze wewnętrznej Rynku Głównego oraz na drogach publicznych wewnątrz I Obwodnicy jest już gotowy. Zapoznać się z nim można na stronie www.bip.krakow.pl. Jednocześnie Wydział Spraw Administracyjnych UMK zaprasza na spotkanie podsumowujące konsultacje w sprawie wprowadzanych zmian, które odbędzie się 7 kwietnia o godz. 10 w Miejskim Centrum Dialogu, przy ul. Brackiej 10.

Wjazdy na Rynek: podsumowanie przyjętych uwag i opinii
Fot. Adam_Walnus

Zgłoszenie o uczestnictwie w spotkaniu należy przesłać na adres sa.umk@um.krakow.pl. W formularzu należy podać dane uczestnika z adresem zamieszkania/siedziby, a także adresem mailowym lub numerem telefonicznym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 kwietnia.

Przypomnijmy, mieszkańcy mogli wysyłać swoje uwagi do propozycji zmian dotyczących zasad wjazdu i postoju pojazdów na drodze wewnętrznej Rynku Głównego oraz na drogi publiczne wewnątrz I Obwodnicy mailowo lub pocztą na adres Wydziału Spraw Administracyjnych do 1 lutego.

Jak podkreśla Tomasz Popiołek dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych, zmiany są konieczne, ale ważne, by po spotkaniu podsumowującym z mieszkańcami
i zainteresowanymi stronami wypracować optymalne rozwiązanie.

Pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także