Komunikat archiwalny

Nowy program rozwoju sportu

Komisja Sportu i Kultury Fizycznej sporządziła projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania. Projekt niedługo będzie omawiany podczas konsultacji społecznych, a radni zapoznali się z postępami w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

Nowy program rozwoju sportu
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Projekt ten ma na celu przede wszystkim określenie dokładnych zasad przyznawania dotacji na cele sportowe. – Do stworzenia tego projektu uchwały przyczyniła się opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej – mówił przewodniczący Komisji, Tomasz Urynowicz. Według wspomnianej opinii RIO, będącej uzasadnieniem rządowego projektu ustawy o sporcie, projekt uchwały ma odpowiadać i „stwarzać niebudzące wątpliwości podstawy prawne do udzielania dotacji klubom sportowym jako podmiotom, których działalność służy realizacji celów publicznych przypisanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

W projekcie przede wszystkim określa się warunki finansowania. Co oznacza, iż dotacje mają służyć tylko realizacji programów szkolenia sportowego, w celu zakupu sprzętu sportowego, pokryciu kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w takich zawodach, pokryciu kosztów korzystania z obiektów sportowych do celów szkolenia sportowego, a także dotacje zostaną przeznaczone na stypendia sportowe. O finansowanie ubiegać się będzie mógł każdy klub sportowy działający na obszarze Gminy, niedziałający w celu osiągnięcia zysku i niezaliczany do sektora finansów publicznych. Wprowadzono także zapis o otwartych konkursach projektów ofert. W następujących zagadnieniach:

  • Droga do mistrzostwa
  • Sportowy sukces
  • Aktywny Kraków
  • Mistrzowie w Krakowie
  • Realizacja lokalnych programów lub imprez sportowo-rekreacyjnych prowadzonych na terenie dzielnic przez kluby sportowe i pozostałe organizacje pozarządowe (zadania powierzone, priorytetowe dzielnic).

Do 24 października 2016 r. prowadzone będą konsultacje ww. projektów.

Szczegóły dostępne pod adresami:

www.bip.krakow.pl

www.ngo.krakow.pl

www.dialogspoleczny.krakow.pl

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także