Komunikat archiwalny

Drony nad Krakowem?

Dużo emocji na 59. sesji Rady Miasta Krakowa wywołał projekt uchwały autorstwa Klubu Radnych Przyjazny Kraków, dotyczący badania palenisk przy użyciu dronów. Radni zastanawiali się nad legalnością, skutecznością i kosztami tego rozwiązania. Podkreślali jednak, że każdy pomysł, który może przynieść poprawę powietrza w Krakowie wart jest uwagi, dlatego rada podjęła uchwałę kierunkową do prezydenta w tej sprawie.

Drony nad Krakowem?
Fot. Magiczny Kraków

Ponadto radni uchwalili miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Marii Dąbrowskiej - Bieńczycka”, „Lema – Staw Dąbski”, „Nowa Huta Przyszłości - Igołomska Południe”. Podjęli również uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów „Górka Narodowa - os. Gotyk” oraz „Czyżyny - os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” oraz uchwały ustalające kierunki działania dla prezydenta w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów Dzielnicy III Prądnik Czerwony, „Swoszowice - Uzdrowisko”, „Opatkowice - Zachód”, „os. Podwawelskie” oraz „Luneta Warszawska”.

Radni przyjęli Program Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020 oraz  Plan rozwoju zbiorników wodnych Przylasek Rusiecki. Podjęli również uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących ustalenia dla Krakowa liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

Zobowiązali również prezydenta do przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości włączenia w struktury zespołów szkół szkolnictwa średniego zawodowego małych liceów ogólnokształcących, wytypowanych do likwidacji w ramach planowanej reformy sieci szkół.

Rada Miasta Karkowa przyjęli również rezolucję w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do wsparcia rozbudowy infrastruktury społecznej (żłobki, przedszkola, szkoły).

Podsumowanie sesji: www.bip.krakow.pl

Kolejna sesja Rady Miasta Krakowa odbędzie się w środę, 21 grudnia.

Pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także