Komunikat archiwalny

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim

Arcybiskup Marek Jędraszewski został nowym metropolitą krakowskim. Dotychczas pełnił funkcję metropolity łódzkiego.

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim
Fot. Wikipedia

Jednocześnie 8 grudnia 2016 roku papież Franciszek przyjął rezygnację księdza kardynała Stanisława Dziwisza z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 roku w Poznaniu. W latach 1967–1973 studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1973 roku przyjął święcenia kapłańskie, w 1974 roku uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu na podstawie pracy „Problematyka osoby w filozofii Gabriela Marcela” (promotor: ks. prof. Ludwik Wciórka). W latach 1973–1975 był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp.

W 1975 roku abp Antoni Baraniak skierował ks. Marka Jędraszewskiego na studia specjalistyczne, które odbył na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W czerwcu 1977 roku uzyskał licencjat z filozofii, natomiast 20 grudnia 1979 roku obronił pracę doktorską „Le relazioni inter soggettive nella filosofia di Levinas” (promotor: prof. Simon Decloux SJ). Po powrocie do Polski, w latach 1980–1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, w latach 1980–1987 prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, a w latach 1987–1996 redaktorem, od 1990 redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”. W 1991 roku habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 1996 roku otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.

17 maja 1997 roku papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk arcybiskupa Juliusza Paetza. 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim. Ingres do archikatedry łódzkiej odbył się 8 września 2012 roku, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski jest od 2014 roku zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje – jest członkiem: Rady Stałej KEP, Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego.

Od 30 września 2012 roku jest przewodniczącym Komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), a 30 listopada 2013 roku papież Franciszek włączył go na okres pięciu lat do grona członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.

 

Pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA