Komunikat archiwalny

Dziś z powodu smogu darmowa komunikacja dla kierowców

Ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3 na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Co istotne, dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nim legitymuje w trakcie kontroli biletów. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w dniu 12 stycznia 2017 r., w godzinach 0:00-24:00.

Dziś z powodu smogu darmowa komunikacja dla kierowców
Fot. MPK Kraków

Przypominamy, że z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Niezależnie od powyższego zwracamy się z prośbą o weryfikowanie, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie, aktualnych stanów stężeń dobowych pyłów PM 10 i ewentualne podjęcie adekwatnych środków zapobiegawczych
(monitoring.krakow.pios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm10/stacje/46-1747-1752-148-1723-57-1921-1914/dzienny/12.01.2017).

Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków:
www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w ciągu dnia (12.01.2017), na obszarze Krakowa prognozowane stężenia pyłu PM10 powinny się stopniowo obniżać - do poziomu 50μ/m3.

 

Pokaż metkę
Autor: TOMASZ STANKIEWICZ, MARCIN DROBISZ, TOMASZ RÓG
Osoba publikująca: MARCIN DROBISZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także