Komunikat archiwalny

Smog: prognoza pogody na najbliższe dni nie jest optymistyczna

- Od kilku dni mamy w Krakowie znaczące przekroczenia dopuszczalnej normy dobowej stężeń pyłów PM10. Podobna sytuacja jest także na terenie całego kraju. W ciągu najbliższych 48 godzin, na podstawie dostępnej prognozy meteo należy spodziewać się dalej wysokiego poziomu zanieczyszczeń - powiedział Witold Śmiałek doradca prezydenta ds. jakości powietrza.

Smog: prognoza pogody na najbliższe dni nie jest optymistyczna
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podczas briefingu prasowego w poniedziałek 9 stycznia w magistracie, poświęconego aktualnej sytuacji smogowej w Krakowie, działaniom służb miejskich i prognozom pogodowym na najbliższe dni padła zapowiedź zmian w zakresie wprowadzania darmowej komunikacji.

- Na podstawie sytuacji z ostatnich dni należy spodziewać się, że w przyszłości system bezpłatnej komunikacji wprowadzanej po przekroczeniu poziomu średniego stężenia pyłu PM10 powyżej 150 mikrogramów/m3 liczonego na podstawie wyników pomiarowych uzyskanych na wszystkich stacjach monitoringu zlokalizowanych na terenie Krakowa będzie zaktualizowany. Nowy system będzie, w przypadku potwierdzenia się poprawności otrzymywanych od dwóch miesięcy prognoz stężeń dobowych będzie opierał się właśnie na wskazaniach prognoz. Pamiętać jednak należy, że musimy znaleźć taki model, który z największym prawdopodobieństwem określi możliwość przekroczeń stężeń następnego dnia, by uniknąć przypadku Warszawy, gdzie wprowadzono darmową komunikację, która przypadła na dzień bez większych zanieczyszczeń - powiedział Śmiałek.

Zdaniem doradcy innymi skutecznymi działaniami, które realnie wpłynął na poprawę jakości krakowskiego powietrza byłoby czasowe ograniczenie ruchu samochodów na podstawie parzystych i nieparzystych numerów rejestracyjnych wzorem Paryża. Aby wprowadzić takie rozwiązanie, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych na poziomie krajowym.

- Z punktu widzenia dużego miasta jakim jest Kraków należy mieć także nadzieję na szybką decyzję dotyczącą możliwości wprowadzenia stref ograniczenia emisji komunikacyjnej w centrach miast, nadania strażom miejskim dodatkowych uprawnień, w tym kontrolowania pojazdów pod kątem badania jakości spalin. Chcielibyśmy również, by samochody jeżdżące po miastach miały oznaczenia euro. Pożądanym ruchem byłoby też wzmocnienia siatki kontrolnej, w ramach której kominiarze będą mogli kontrolować, zakładać plomby lub wystawiać nakazy naprawy instalacji - dodał Witold Śmiałek.

Jak poinformował Radosław Gądek, zastępca komendanta Straży Miejskiej, wszyscy uprawnieni do kontroli spalania odpadów strażnicy miejscy nie wykonują żadnych innych zadań jak kontrole palenisk. Taka sytuacja będzie trwała do czasu unormowania się obecnej sytuacji. W sezonie 2016-2017 przeprowadzono łącznie 1364 kontroli, a w styczniu tego roku 107. Statystyki pokazują, że od 10% do 12% kontroli ujawnia spalanie odpadów. Kontroler może nałożyć mandat, skierować wniosek do sądu lub pouczyć.

Podczas briefingu zaprezentowano także stworzoną przez Urząd Miasta mobilną aplikację "Powietrze Kraków" oraz stronę internetową www.wymienpiec.krakow.pl.

Aplikacja jest bezpłatnym narzędziem pokazującym wyniki pomiarów ze wszystkich stacji zlokalizowanych na terenie Krakowa. Ma trzy podstawowe funkcje: pokazuje aktualny stan powietrza (w tym średnią dla miasta) z możliwością wyboru konkretnej stacji pomiarowej (informacje liczbowe są ilustrowane ikonkami, które rekomendują dany rodzaj ruchu), informuje o ostrzeżeniach wydanych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz o ewentualnym podjęciu decyzji o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji ,,smogowej”.

Jest też bazą wiedzy prezentującą informacje o zanieczyszczeniach czy podjęte działania w walce ze smogiem oraz ma możliwość wysyłania raportów m.in. do Straży Miejskiej. Jeśli użytkownik widzi dziwny dym, palone śmieci to przy pomocy aplikacji może wysłać automatycznie zdjęcie z lokalizacją takiego paleniska, które trafi do Straży. Więcej o aplikacji można znaleźć tutaj.

Strona internetowa www.wymienpiec.krakow.pl dostarczy mieszkańcom Krakowa chcącym zmienić ogrzewanie na bardziej ekologiczne wszelkich informacji, o tym jak bezproblemowa przejść ten proces.

 

Pokaż metkę
Autor: waw
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także