Komunikat archiwalny

Noc Poezji 2017: Mój Wyspiański! - ruszył konkurs ofert

Już po raz siódmy odbędzie się w Krakowie Noc Poezji, wydarzenie stanowiące jeden z komponentów, konsekwentnie budowanej przez Miasto Kraków od ponad dekady marki Krakowskie Noce, znakomicie rozpoznawanej zarówno przez krakowian jak i mieszkańców innych miast. Wydarzenia Krakowskich Nocy co roku cieszą się dużym zainteresowaniem. Ruszył już konkurs na wydarzenia w ramach Nocy – zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury.

Noc Poezji 2017: Mój Wyspiański! - ruszył konkurs ofert
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

W 2017 r. obchodzimy 110 rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego, wielkiego erudyty, jednego z najwybitniejszych Polaków w naszej historii: pisarza i poety, dramaturga, scenografa, inscenizatora i reformatora teatru, malarza i rysownika; człowieka, któremu nie były obojętne sprawy ani narodu ani miasta (był radnym miejskim w latach 1905-1907). Jego dramat „Wesele” należy do najważniejszych dzieł polskiej literatury. Teksty literackie Wyspiańskiego, choć obecne w programach szkolnych, nie są łatwe do czytania dla młodych pokoleń, odwołują się bowiem szeroko do wiedzy z zakresu historii Polski, relacji społecznych i obyczajów epoki, w której artysta tworzył, wreszcie świata antycznego i mitów.

Noc Poezji 2017 to znakomita okazja zarówno do przybliżenia twórczości i osoby Stanisława Wyspiańskiego, jak i do dyskusji o roli poety w świecie i funkcjach poezji w życiu społeczeństwa. Czy poezja jest nam dziś potrzebna? Czy potrzebujemy poetów?

Hasłem przewodnim tegorocznej 7. NOCY POEZJI niech będą słowa Chochoła: „Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach”, a najmilej widziane projekty podejmowane we współpracy przez kilka podmiotów, w innowacyjny sposób wspierające markę Krakowa jako miasta poetów i poezji.

Cele projektu:

 1. wspieranie kompetencji i praktyk czytelniczych, rozwijanie zamiłowania do czytania ze zrozumieniem,
 2. promocja problematyki i treści tekstów S. Wyspiańskiego i jego osoby,
 3. zachęcenie do własnych poszukiwań i interpretacji;
 4. integracja środowisk twórczych i artystycznych, instytucji kultury i organizacji pozarządowych, wydawców i księgarzy, mieszkańców oraz odwiedzających Europejskie Miasto Literatury UNESCO gości, wokół poezji,
 5. zainteresowanie poezją i aktywne włączenie w ramach projektu zróżnicowanych grup odbiorców.

Preferowane formy realizacji:

 • spotkania poetyckie i pojedynki poetyckie,
 • autorskie niestandardowe projekty
 • poezja w przestrzeni miejskiej,
 • poetycki slam i poetyckie „karaoke”,
 • gry miejskie, flashmoby.
 • warsztaty słowa,

Termin realizacji projektów: z 7 na 8 października 2017 roku.

Propozycje projektów poetyckich, które mogłyby być ujęte w programie tegorocznej Nocy Poezji można składać do konkursu ofert ogłoszonego na stronie: www.bip.krakow.pl  oraz www.ngo.krakow.pl (konkurs adresowany do organizacji pozarządowych). Termin zgłaszania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2017 r.

Podmioty inne niż uprawnione do udziału w ww. konkursie mogą składać propozycje niskobudżetowych projektów do realizacji w ramach 7. edycji Nocy Poezji, do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK do dnia 15 marca 2017 r. pocztą na adres: Plac Wszystkich Świętych 11, 30-004 Kraków z dopiskiem NOC POEZJI 2017 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać na dzienniku podawczym w Magistracie: Plac Wszystkich Świętych 3-4).

Projekty powinny zawierać:

 1. tytuł projektu
 2. opis koncepcji, w tym cel projektu
 3. kalkulację kosztów
 4. miejsce realizacji
 5. adresatów projektu

Preferowane będą projekty realizowane we współpracy przez kilka podmiotów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 12 61 61 917.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także