Komunikat archiwalny

Trwa nabór kandydatów do Nagrody im. S. Wyspiańskiego

Pozostało jeszcze tylko kilka dni, aby złożyć wniosek do Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego. To już szósta edycja konkursu: nagroda została ustanowiona Uchwałą Rady Miasta Krakowa z 14 września 2011 r., aby wzmocnić wizerunek miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierać rozwój sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach. Nabór wniosków kończy się 28 lutego.

Trwa nabór kandydatów do Nagrody im. S. Wyspiańskiego
Fot. Łukasz Żołądź/www.mmkrakow.pl

Wnioski o uhonorowanie nagrodą aktora, reżysera, scenografa lub spektaklu mogą składać zarówno instytucje, organizacje, jak i osoby fizyczne. Laureata wyłaniają członkowie kapituły, powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Nagroda główna w wysokości 30.000 zł, dzielona w przypadku nagrody zespołowej, jest przyznawana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta/spektakl powstały na dowolnej scenie Krakowa, przygotowany przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznany przez kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku. Nagroda jest dzielona w przypadku nagrody zespołowej.

W celu stymulowania rozwoju teatrów nieinstytucjonalnych, aby docenić ich pracę na rzecz edukacji teatralnej lokalnej społeczności, a także pracę związanych z tymi teatrami artystów, Rada Miasta Krakowa, Uchwałą NR LXII/1371/17 z 11 stycznia 2017 r., podjęła decyzję o ustanowieniu Nagrody Specjalnej. Po raz pierwszy w tym roku zostanie ona przyznana za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru zrealizowane w Krakowie przez krakowskie teatry nieinstytucjonalne lub za całokształt działań teatru nieinstytucjonalnego na rzecz promocji sztuki teatru, rozwoju widowni, tj. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widza dla teatru. W tej kategorii nagradzani mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe w Krakowie jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych, bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (nie będące publicznymi instytucjami kultury). Nagroda wynosi 10.000 zł w przypadku nagrody indywidualnej, a w przypadku uhonorowania zespołu – 15.000 zł i jest dzielona równo pomiędzy członków zespołu.

Wnioski o przyznanie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego można składać w Kancelarii Magistratu (Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, stanowisko nr 5) lub drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego”. Dodatkowe informacje dotyczące zgłoszeń i nagrody można uzyskać pod nr tel. 12 616 1917. Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku (procedura KD-09) jest dostępny na stronie www.bip.krakow.pl.

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA