Komunikat archiwalny

Jak starzeć się zdrowo? Konferencja naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu oraz Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do udziału w międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. "Jak starzeć się zdrowo: multidyscyplinarne ujęcia, całożyciowe aplikacje", która odbywa się w dniach 23-25 marca 2017 r.

Jak starzeć się zdrowo? Konferencja naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym
Fot. pixabay.com

Celem konferencji jest przegląd stanu najnowszej wiedzy o uwarunkowaniach optymalnego przebiegu późnej dorosłości i starości, zdiagnozowanie potencjału i praktyk wspomagania rozwoju człowieka oraz możliwości utrzymywania w tym okresie wysokiej jakości życia.

W ramach spotkań wykładowych i panelowych pragniemy stworzyć przestrzeń służącą wymianie myśli teoretycznej i badawczej, a także zapewnić możliwość doskonalenia w trakcie kilku warsztatów tematycznych konkretnych umiejętności praktycznych przydatnych we wspomaganiu rozwoju osób w podeszłym wieku.

Obrady planarne ogniskować się będą m.in. wokół zagadnień rozwoju duchowego człowieka starszego oraz możliwości i ograniczeń wykorzystania wiedzy na temat wspomagania rozwoju człowieka starego w polityce senioralnej. Prezentacje i dyskusje w ramach kilku równolegle odbywających się sesji obejmą zagadnienia procesu starzenia się w perspektywie geragogicznej, zróżnicowanych form profilaktyki i narzędzi inkluzji społecznej oraz instytucjonalnego wspomagania osób starszych, strategii pokonywania cierpienia, potencjału rozwojowego starości a także międzypokoleniowej transmisji doświadczenia życiowego.

Uczestnictwo w konferencji potwierdziły autorytety gerontologiczne ze Stanów Zjednoczonych, Włoch i Malty oraz uznani krajowi przedstawiciele takich dyscyplin naukowych jak: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, ekonomia.

Konferencja organizowana jest w partnerstwie z Miastem Krakowem, pod patronatem Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych i Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji: www.zdrowo.up.krakow.pl.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: NATALIA WÓJS
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także