Komunikat archiwalny

Kraków miastem debaty

„Szkoła Debaty”, Turniej Debat Oksfordzkich im. Juliusza Lea, Studenckie Koło Debaty to tylko niektóre z projektów Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, które miało okazję zaprezentować się podczas posiedzenia Komisji Edukacji.

Kraków miastem debaty
Fot. Krakowskie Stowarzyszenie Mówców / facebook.com/ksmowcow

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców jest organizatorem lub współorganizatorem bardzo wielu projektów dotyczących tematyki wystąpień publicznych oraz debat oksfordzkich w całej Polsce. Ich członkowie zajmują się m.in. prowadzeniem szkoleń, sędziowaniem debat na turniejach oraz sami biorą udział w niektórych z nich. Wielu z absolwentów Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców zasiada dziś w gronie rajców Młodzieżowej Rady Krakowa.
– Chcielibyśmy zacieśnić współpracę z samorządem i radnymi. Dlatego pragniemy, by radni zagościli na stałe podczas naszych debat w szkołach. Taki system funkcjonuje w Tarnowie. Również tam nasza działalność w szkołach jest wspierana finansowo ze środków gminy – mówił prezes stowarzyszenia Paweł Nowak.  O możliwości dotacji pytali także radni.
– Łódź wspiera finansowo dodatkowe lekcje matematyki. Czy nie moglibyśmy wspierać dodatkowo takich zajęć? Chciałbym wiedzieć czy Miasto ma możliwości finansowe i ile takie dofinansowanie by nas kosztowało? – pytała radna Małgorzata Jantos.

Gmina dofinansowuje już dodatkowe lekcje języka angielskiego w szkołach – „Angielski 5 razy w tygodniu”. Według opinii dyrektor Wydziału Edukacji Anny Korfel-Jasińskiej sprawa jest otwarta, tylko w związku ze zmianami w ustawie Prawo oświatowe nie są znane jeszcze przepisy wykonawcze do ustawy. W związku z tym trudno wskazać, czy takie zajęcia mogłyby być finansowane z budżetu samorządu. Dodatkowo radna Agata Tatara prosiła
o sprecyzowanie programu nauczania na takich zajęciach oraz przedstawienie kosztorysu, tak by radni mogli zastanowić się nad potrzebą i możliwością finansowania działań Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także