Komunikat archiwalny

Rezolucje i rekrutacja

66. sesja Rady Miasta Krakowa trwała 5,5 godziny. Radni podjęli 20 uchwał, 9 procedowali podczas pierwszych czytań. Podjęli też dwie rezolucje.

Rezolucje i rekrutacja
Fot. rmk/krakow.pl

Pierwsza z rezolucji dotyczy podjęcia prac nad ustanowieniem Parku Krajobrazowego Dolina Wisły. Druga – podjęcia pilnych działań legislacyjnych zmierzających do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody.

Radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lema – Park Lotników Polskich” oraz przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Osiedle Podwawelskie”, „rejon ulicy Łokietka – Glogera”.

Ustalili też kierunki działania dla prezydenta dotyczące przebudowy ulicy Kościuszki.

Podczas sesji przyjęte zostały trzy uchwały dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół: składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Podsumowanie obrad

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także