Komunikat archiwalny

Zgłoś kandydata do Nagrody Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa – 2017”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne dokonania lub całokształt dokonań w czterech kategoriach. Termin zgłaszania wniosków upłynie 30 czerwca.

Zgłoś kandydata do Nagrody Miasta Krakowa
Fot. Wiesław Majka

Nagrodę Miasta Krakowa przyznaje się w czterech kategoriach:

  • kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w kraju i za granicą;
  • nauka i technika – w zakresie prac naukowo-badawczych, edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji i zarządzania;
  • sport - za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa;
  • za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace.


W konkursie preferowane będą dokonania mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez kandydata, miejsce dokonania lub powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace powstałe w Krakowie, dotyczące Krakowa, obronione w 2016 roku.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać w Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2017 r. – decyduje data złożenia wniosku. W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z krótkim streszczeniem (maksymalnie 1 strona A4).

Wykaz podmiotów uprawnionych do składania wniosków dostępny jest tutaj.

Szczegółowe informacje o konkursie udzielane są w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, tel. 12 616 19 20.

Nagroda Miasta Krakowa 2017

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także