Komunikat archiwalny

Uczniowie łączą pokolenia – konkurs dla szkół

Do 31 maja krakowskie gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe domy kultury oraz bursy prowadzone przez Gminę Miejską Kraków mogą zgłaszać projekty do 3. edycji konkursu „Działajmy razem” – na najciekawsze uczniowskie przedsięwzięcia realizowane we współpracy z osobami powyżej 60. roku życia.

Uczniowie łączą pokolenia – konkurs dla szkół
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz promocja działań międzypokoleniowych. Każda ze szkół (placówek) może zgłosić tylko jeden projekt – nierozpoczęty jeszcze lub niezrealizowany w danej placówce. Konkurs już po raz trzeci organizują Urząd Miasta Krakowa oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych. Jest on elementem Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych PASIOS.

Zwycięskie projekty otrzymują środki pieniężne na realizację pomysłu. Minimalna kwota finansowania to 2000 zł, a maksymalna – 12 000 zł. Początek realizacji projektów to 1 września 2017 r.

Projekty należy złożyć lub przesłać w formie papierowej na adres:
– Urząd Miasta Krakowa, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, ul. Wielopole 17a, lub
– Urząd Miasta Krakowa, Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, Referat ds. Młodzieży i Seniorów, os. Centrum C 10, pok. 1 lub 3.

w godzinach 8.00–15.00 od poniedziałku do piątku z zamieszczoną na kopercie pieczęcią szkoły oraz dopiskiem Konkurs na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”.

Zwycięzców wyłoni jury konkursowe, w skład którego wchodzą: zastępca prezydenta Krakowa ds. pomocy społecznej, kultury i promocji Miasta jako przewodniczący, doradca prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej, po jednym przedstawicielu z Biura MOWIS i Wydziału Edukacji, jeden przedstawiciel Rady Krakowskich Seniorów oraz jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.

Szczegółowe warunki konkursu określa regulamin.

Dodatkowe wiadomości o konkursie można uzyskać w Referacie ds. Młodzieży i Seniorów, nr tel.: 12 616 78 06.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także