Komunikat archiwalny

Działajmy razem – konkurs dla NGO

Miasto Kraków zachęca organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na projekty, które promują dialog międzypokoleniowy i wzmacniają więzi łączące młodych i osoby w wieku 60+. Pula środków do podziału między organizacje wynosi 50 tysięcy złotych. Termin składania ofert upływa 31 maja o godz. 12.00.

Działajmy razem – konkurs dla NGO
Fot. Magiczny Kraków

Wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, kreowanie wśród uczniów wizerunku osób starszych jako godnych partnerów przy realizacji wspólnych projektów, a także wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących przedsięwzięć, realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60. roku życia – to cele konkursu „Wspieranie więzi międzypokoleniowych – działajmy razem”.

Projekty będą realizowane od 1 września do końca roku. Powinny uwzględniać:

  1. integrację międzypokoleniową dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, uczniów i osób 60+ bogatych w doświadczenie życiowe, wiedzę, życiową mądrość i pasje,
  2. zaangażowanie dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, uczniów we współtworzenie koncepcji projektu,
  3. wspólne działania dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, uczniów i osób 60+ wokół dowolnej problematyki,
  4. wzajemne poznawanie się i uczenie się od siebie.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 31 maja do godz. 12.00 w siedzibie Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, pok. 1 lub 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta. Szczegóły na temat konkursu znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ STANKIEWICZ
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA