Komunikat archiwalny

Młodzieżowa Rada na Komisji Edukacji

Powołana w 2014 roku Młodzieżowa Rada Krakowa działa już czwartą kadencję. W tym czasie udało się przeprowadzić szereg spotkań i konferencji na temat aktywności młodzieży w życiu samorządu. Młodzież zaczęła aktywnie brać udział w działaniach antysmogowych.

Młodzieżowa Rada na Komisji Edukacji
Fot. Młodzieżowa Rada Krakowa

Rada Miasta Krakowa uchwałą z 19 lutego 2014 r., nr XCVII/1449/14 powołała Młodzieżową Radę Krakowa. Młodzieżowa Rada Krakowa jest reprezentacją uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych wybieranych w wewnątrzszkolnych demokratycznych wyborach organizowanych przez szkolne Samorządy. MRK ma charakter konsultacyjny. Powstała w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, kształtowania postaw prospołecznych, obywatelskich oraz demokratycznych. W czwartej kadencji na funkcję przewodniczącego został wybrany Konrad Grybel z Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego. I to on przedstawił radnym z Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa sprawozdanie z działań „młodzieżówki”. MRK w obecnej kadencji przeprowadziło 13 sesji. Młodzieżowi radni działają w czterech komisjach: Organizacyjnej, Statutowej, Integracji Środowisk Szkolnych oraz Promocji. Rada ma także możliwość przyznawania patronatów. Patronują m.in. akcjom: „Sobieski Parlament”, „Nasz wybór”, „Świadek Historii”. W tej kadencji także MRK przygotowało Szlachetną Paczkę dla ubogiej rodziny. Oprócz tego młodzi intensywnie uczestniczą w życiu samorządu poprzez reprezentowanie młodzieży Krakowa na wydarzeniach miejskich, przeprowadzanie konferencji, jak również składanie interpelacji w ważnych dla siebie sprawach. W tym roku na ręce przewodniczącego Rady Miasta, Bogusława Kośmidera złożyli interpelację w sprawie dofinansowania masek antysmogowych dla uczniów oraz wprowadzenia darmowej komunikacji w czasie smogu dla dzieci i młodzieży. Konrad Grybel zapowiedział także kilka wydarzeń, które już niedługo MRK zamierza zrealizować. 21 i 22 kwietnia Sala Obrad UMK zapełni się młodzieżą podczas Kongresu Młodzieżowych Rad Małopolski. Z kolei 4 czerwca Młodzieżowa Rada Krakowa przyzna nagrodę dla osób, które są zaangażowane w działania na rzecz swych rówieśników i samorządności. Tego samego dnia odbędzie się też konferencja samorządów uczniowskich, a wieczorem koncert charytatywny w Filharmonii Krakowskiej.

- W 2014 roku reaktywowaliśmy pomysł, który narodził się już w 2010 roku. Matkami chrzestnymi są Barbara Nowak, Małgorzata Jantos, Agata Tatara oraz ja. Rada ma także swego ojca chrzestnego, a jest nim Bogusław Kośmider. Cieszę się, że ten nasz wspólny pomysł, przyniósł tak piękne i znaczące rezultaty. Należą się podziękowania Teresie Grzybowskiej, która się tym wszystkim zajęła i zaopiekowała młodzieżą – dziękowała radna Marta Patena. Pod ogromnym wrażeniem działań MRK była także radna Teodozja Maliszewska. - Z ogromną satysfakcją belferską obejrzałam prezentację i wysłuchałam przewodniczącego. Cieszę się z tego pomysłu, był to bardzo dobry projekt. Jestem dumna, że mamy takich następców. Bo oni już są gotowi do pracy na rzecz społeczeństwa. W czasach, gdy każdy myśli o sobie i o swoim jest to tym bardziej ważne. Chapeau bas! – stwierdziła Teodozja Maliszewska.

Radni z Komisji Edukacji opiniowali również druki w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, według druku nr 1835. A także w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie, Al. Skrzyneckiego 12, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 15 i jej likwidacji, według druku nr 1847 oraz w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie, os. Tysiąclecia 38, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 13 i jej likwidacji, według druku nr 1848. Wszystkie druki otrzymały pozytywna opinię komisji. Likwidacja szkół związana jest z brakiem uczniów i słuchaczy.

Pokaż metkę
Autor: Katarzyna Maleta-Madejska
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także