Komunikat archiwalny

Kierunki działania i plany

26 kwietnia (środa) o godz. 10:00 w Sali Obrad przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 70. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad jest 34 punkty.

Kierunki działania i plany
Fot. Magiczny Kraków

Na początku sesji radnym przedstawiona zostanie informacja na temat organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania – wraz z dyskusją.

Radni głosować będą w sprawie uchwały kierunkowej dla Prezydenta dotyczącej możliwości kontroli spalania śmieci przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w gminach ościennych oraz w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych. W trakcie drugiego czytania zadecydują też o losie uchwały autorstwa grupy radnych, zmieniającej uchwałę z 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu „Nowa Huta dziś!”

W porządku obrad znalazły się również projekty uchwał związane z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Skotniki – Północ”, „Rybitwy – rejon ulicy Golikówka” oraz „Kosocice II”.

Radni zajmą się również w trybie jednego czytania projektem uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 W porządku obrad znalazła się też rezolucja w sprawie zaprzestania finansowania Muzeum PRL (w organizacji).

Porządek obrad

Pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: KATARZYNA MALETA-MADEJSKA
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa
Zobacz także